Jste zde

17DCBPST - Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCBPST ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Terorismus se stal jednou z naléhavých bezpečnostních hrozeb dnešního světa. Je výsledkem řady důležitých mezinárodněpolitických, ekonomických, civilizačních a historických faktorů. Zasáhl nejen USA, ale také Evropu. Jeho nebezpečí nelze podceňovat ani v ČR.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na přednáškách, které jsou náplní soustředění studentů PGS ve II. ročníku. Absolvent předmětu musí být schopen ve své budoucí práci identifikovat nejdůležitější hrozby a získat předpoklady pro modelování teroristických aktivit a orientaci v informacích o teroristech.

Zkouška je ústní za přítomnosti garanta předmětu, školitele člena oborové rady. Před zahájením kurzu budou známy tematické okruhy zkoušky.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek (10 hodin)

Základní charakteristické rysy terorismu

Komunikační strategie terorismu

Blízkovýchodní konflikt jako jeden ze zdrojů soudobého terorismu

Vývojové etapy terorismu

Teroristické útoky 11. 9. 2001

Teroristické útoky 11. 3. 2004

Teroristické útoky 7. 7. 2005

Válka proti terorismu v době 43. prezidenta USA

ESS a boj proti terorismu

Hrozby terorismu na území ČR

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Student získá znalosti bezpečnostních mechanizmů a současných trendů, které budou ovlivňovat jeho práci v příští generaci. Takové znalosti jsou potřebné pro využití stávajících zdrojů pro krizové řízení co nejefektivnějším způsobem tak, aby mohl být úkol splněn i za stavu zdrojového nedostatku. Dále se seznámí s možnými příčinami, projevy a následky terorismu. V předmětu budou podrobně analyzovány ideové, ekonomické a organizační zdroje a procesy pro infiltrování terorismu v dnešním globálním světě. Dále budou rozebrány klasické metody a formy provedení teroristických útoků, včetně příkladů z historie. V poslední část tématu bude věnována aktivním i pasívním formám boje s terorismem na národní i nadnárodní úrovni. Předmět bude přednášen v širších souvislostech mezinárodní bezpečnostní politiky.

Studijní materiály:

EICHLER, Jan. Terorismus a války v době globalizace. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1317-9.

EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0.

EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2251-4.

EICHLER, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika USA po 11. září. In: LOUŽEK, Marek (ed.). 11. září 2001 : deset let poté. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, s. 17?30. ISBN 978-80-87460-06-1.

EICHLER, Jan. Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje (The Main actors in the global war on terrorism (GWOT) and their social networks, allocative and authoritative resources). Sociológia. 2009, roč. 41, č. 5, s. 457-484. ISSN 0049-1225.

EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA v letech 2001 ? 2010. Mezinárodní vztahy. 2010, č. 2, s. 48-70. ISSN 0323-1844.

EICHLER, Jan. Hrozba globálního terorismu a její vyhodnocování. Mezinárodní vztahy. 2006, č. 3, s. 19-45. ISSN 0323-1844.

GALATÍK, V., KRÁSNÝ, A., ZETOCHA, K. Vojenská strategie. 2008. MO ČR, Praha, 194 s.

JANOŠEC, Josef a kol. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. MO ČR-AVIS, Praha, 2005, 200 s., ISBN 80-7278-303-3

JANOŠEC, J.: Možné formy teroristických ohrožení pro AČR. Případová studie, Brno, 2003

KOLEKTIV AUTORŮ. Bezpečnostní strategie České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011, ISBN 978-80-7441-005-5

SMOLÍK, J., ŠMÍD, T. a kol. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Muni Press, 2010, 276 s., ISBN 978-802-105-28-88

TŮMA, M. a kol. Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. UO, Brno, 2004.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Program kurzu, únor 2021769.9 KB