Jste zde

17DBCHN - Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBCHN ZK 5 2P česky
Přednášející:
Anton Fojtík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Nanochemie je interdisciplinární oblast chemie, fyzikální chemie a chemické fyziky, která :a) studuje a popisuje aspekty a cesty přípravy, kvantových nanostruktur. b) studuje procesy v kvantovém nanoprostoru c) popisuje chemické a fyzikálně chemické vlastnosti kvantových nanostruktur. Jedná se o vztahy a reakce mezi nanostrukturami a uvnitř nich, v 1,2,3-dimenzionálně vymezených nanoprostorech až na molekulární a atomovou úroveň.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Základní pojmy: hmota, látka, nanolátka, nanoútvary; orbitály, hybridizace; struktury elektronické, fotonické. Struktura, reaktivita a vlastnosti nanolátek. 2) Struktura látek a chemická vazba. 3) Chemická vazba a reaktivita. 4) Rovnovážné stavy. 5) Příprava a studium vlastností jedno a víceatomových klastrů. 6) Metody dělení a separace klastrů a nanočástic. 7) Organické, biologické a polymerní molekuly. 8) Chemie uvnitř nanoprostoru. 9) Nanoelektrochemické systémy. 10) Pulsní radiolýza. 11) 3D nanočástice polovodičové, kovové. 12) 3D nanočástice organické a biologické. 13) Příprava magnetických kapalin a jejich použití v biologii a medicíně a nanomaterialovém inženýrství (mag. separace HIV virů). 14) Senzory, čidla a detektory záření a virů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Prasad, P.N.: Nanophotonics. Wiley Interscience 2004.

[2] Kubátová, J. a kol.: Sborník přednášek NANOTECHNOLOGIE, ESF, program CZ 04.01.03, 2008.

Doporučená:

[3] Fritz Seel: Atombau und chemische Bindung; Eine Einfuhrung in die moderne Teorie der chemischen Bindung auf anschauicher Grundlage.

[4] G.A.Ozin and A.C.Arsenault: NANOCHEMISTRY. The Royal Society of Chemistry 2005 ISBN 0-85404-664-X.

[5] B.Bhushan: SRINGER HANDBOOK OF NANOTECHNOLOGY. Springer-Verlag,Berlin,ISBN 3-540-01218-4.

[6] A.Beiser, Úvod do moderní fyziky, (Academia Praha 1975).

[7] C. P. Poole, Jr., F. J. Owens, Introduction to nanotechnology (Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003).

[8] Anton Fojtík a kolektív.: NANO fascinující fenomén současnosti. COMTES FHT a.s. 33441 Dobřany, listopad 2014

ISBN 978-80-260-7135-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: