Jste zde

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PMSACR Analýza časových řad
17PMSBST Biostatistika
17PMSBC Biosystém člověka
17PMSBCA Biosystém člověka
17PMSCIA Controlling a interní audit zdravotnického zařízení
17PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17PMSDP2 Diplomová práce 2
17PMSDP1 Diplomová práce I
17PMSEHG E-Health a E-Government
17PMSEK Ekonomie
17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
17PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
17PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
17PMSLGS Logistika
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení a krizový management
17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
17PMSMPI Metody průmyslového inženýrství
17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
17PMSNIS Nemocniční informační systémy
17PMSOPD Ochrana počítačových dat
17PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
17PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
17PMSMIP Projektové řízení
17PMSMIPA Projektové řízení
17PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů
17PMSRLZ Řízení lidských zdrojů, návrh a management projektů a procesů
17PMSOS Ročníkový projekt
17PMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17PMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
17PMSUIB Umělá inteligence pro zpracování biosignálů
17PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I
17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
17PMSZA Základy anatomie
17PMSZF Základy farmakologie
17PMSZMS Základy modelování a simulace
17PMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17PMSZTO Základy teorie ošetřovatelství
17PMSZU Základy účetnictví
17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém