Jste zde

Biomedicínská informatika - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBIALP Algoritmizace a programování
17PBIJA3 Angličtina III.
17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
17PBIBP Bakalářská práce
17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
17PBIBIF Bioinformatika
17PBIBS Biomedicínská statistika
17PBIDDS Data a datové struktury
17PBIDBS Databázové systémy
17PBIDTA Desktop aplikace MS Office
17PBIEHT eHealth a telemedicína
17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu
17PBIFY1 Fyzika I.
17PBIFY2 Fyzika II.
17PBIFY3 Fyzika III.
17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS
17PBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
17PBIIT Informační technologie
17PBIITP Integrální počet
17PBIITH IT pro handicapované
17PBIJV Java
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
17PBILOD Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
17PBILTR Lékařská terminologie
17PBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
17PBILOG Logika
17PBIMTL Matlab
17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce
17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
17PBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBIMS Modelování a simulace
17PBINMP Návrh a management projektu
17PBINIS Nemocniční informační systémy
17PBIPJC Objektové programování v jazyce C#
17PBIOPS Operační systémy
17PBIDPS Počítačové sítě
17PBIPPT Pokročilé programovací techniky
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky
17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
17PBIPAB Právo a bezpečnost IT
17PBIRBL Robotika v lékařství
17PBISPR Semestrální projekt
17PBISM Semináře z matematiky
17PBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařizeních
17PBITEL Teoretická elektrotechnika
17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
17PBITWA Tvorba webových aplikací
17PBITPR Týmový projekt
17PBIUSS Úvod do signálů a systémů
17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
17PBIKO1 Základy klinických oborů I
17PBIKO2 Základy klinických oborů II
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I
17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II.
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I
17PBITM2 Základy teoretické medicíny II
17PBIZEL Základy využití e-learningu
17PBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje
17PBIZS Zobrazovací systémy
17PBIZOD Zpracování obrazových dat