Jste zde

Biomedicínská informatika - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBIALP Algoritmizace a programování
17PBIJA3 Angličtina III.
17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
17PBIBP Bakalářská práce
17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
17PBIBIF Bioinformatika
17PBIBS Biomedicínská statistika
17PBIDDS Data a datové struktury
17PBIDBS Databázové systémy
17PBIDTA Desktop aplikace MS Office
17PBIEHT eHealth a telemedicína
17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu
17PBIFY1 Fyzika I.
17PBIFY2 Fyzika II.
17PBIFY3 Fyzika III.
17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS
17PBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
17PBIIT Informační technologie
17PBIITP Integrální počet
17PBIITH IT pro handicapované
17PBIJV Java
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
17PBILOD Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
17PBILTR Lékařská terminologie
17PBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
17PBILOG Logika
17PBIMTL Matlab
17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce
17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
17PBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBIMS Modelování a simulace
17PBINMP Návrh a management projektu
17PBINIS Nemocniční informační systémy
17PBIPJC Objektové programování v jazyce C#
17PBIOPS Operační systémy
17PBIDPS Počítačové sítě
17PBIPPT Pokročilé programovací techniky
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky
17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
17PBIPAB Právo a bezpečnost IT
17PBIRBL Robotika v lékařství
17PBISPR Semestrální projekt
17PBISM Semináře z matematiky
17PBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařizeních
17PBITEL Teoretická elektrotechnika
17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
17PBITWA Tvorba webových aplikací
17PBITPR Týmový projekt
17PBIUSS Úvod do signálů a systémů
17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
17PBIKO1 Základy klinických oborů I.
17PBIKO2 Základy klinických oborů II.
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I.
17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II.
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I.
17PBITM2 Základy teoretické medicíny II.
17PBIZEL Základy využití e-learningu
17PBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje
17PBIZS Zobrazovací systémy
17PBIZOD Zpracování obrazových dat