Jste zde

Plánování a řízení krizových situací - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
17PBPAK Anglická konverzace
17PBPAOT Anglická odborná terminologie
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost
17PBPDTX Drogy a toxikomanie
17PBPENV Environmentální bezpečnost
17PBPEKRA Etika krizového řízení
17PBPEKR Etika krizového řízení
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře
17PBPFB Fyzika pro bakaláře
17PBPHKP Havarijní krizové plánování
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení
17PBPITT Informační technologie a telemetrie
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu
17PBPKM Krizový management
17PBPLVK Letní výcvikový kurz
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace
17PBPLG Logistika
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II.
17PBPMB Matematika pro bakaláře
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací
17PBPOB Objektová bezpečnost
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy)
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
17PBPOZP Organizace záchranných prací
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí
17PBPPTP Profesní taktická příprava
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích
17PBPRO Radiační ochrana
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci
17PBPSL Soudní lékařství
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
17PBPTV3 Tělesná výchova III.
17PBPTV4 Tělesná výchova IV.
17PBPTER Teorie rizik
17PBPTR Terorismus
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
17PBPTPR Týmový projekt
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení
17PBPZIT Základy informačních technologií
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici
17PBPZPR Základy pyrotechniky
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
17PBPZS Základy somatologie
17PBPZTS Základy teorie státu a práva
17PBPZTX Základy toxikologie
17PBPZZT Základy záchranářské techniky
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU