Jste zde

17PBPOPR2 - Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPOPR2 Z 3 4XT česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2OP2
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Halaška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách specializovaných pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín v učebnách a v laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora z daného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenta. Určená pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen studijním plánem, charakterem studijní praxe a vnitřním předpisem, který stanoví formální a obsahové podmínky praktické výuky.

Požadavky:

Zpracování konečné zprávy o průběhu praxe v rozsahu 2 stránek formátu A4.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem praxe je zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce.

Předmět syntetizuje teoretické znalosti a manuální dovednosti, které studenti získali v dosavadním studiu.

Studijní materiály:

není

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram praxe11.81 KB