Jste zde

17PBPLG - Logistika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPLG KZ 3 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2LG
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnou logistickou praxí podniků v konkurenčním prostředí EU, ČR i světových trhů. Dále seznámit studenty s základními principy fungování logistiky v IZS a AČR. Připravit studenty na efektivní uplatňování logistiky v rámci managementu jednotek a zařízení IZS.

Požadavky:

Zápočet:

*zpracování , přednesení a obhajoba uceleného referátu v rozsahu 1 500 ? 1 800 slov nebo formou prezentace v rozsahu 10 ? 12 minut,

*70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

*splnění dvou testů v průběhu semestru s hodnocením minimálně E; test je tvořena písemnou částí v délce 20 minut o 10 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia; hodnocení testu: A - 10 otázek správně, B -9, C -8, D -7, E - 6 otázek správně

*bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

*přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

*zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

*hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1. Co je to logistika ? základní principy.

2. Základních činností logistiky a jejich rozbor.

3. Základní výrobní principy ve vztahu k logistice.

4. Základní druhy dopravy.

5. Kompletace výrobků či zboží v návaznosti na distribuci.

6. Skladování a logistické informační systémy.

7. Možnosti logistika IZS při řešení krizových situací, požadavky na tvorbu zásob.

8. Příprava zdravotnictví na krizové situace z hlediska logistiky.

9. Základní struktura logistiky AČR a její případné využití v prospěch IZS.

10. ?Host Nation System? ? princip fungování.

Osnova přednášek:

1. týden Základy logistiky.

2. týden Logistické činnosti.

3. týden Výroba.

4. týden Kompletace.

5. týden Doprava a distribuce.

6. týden Skladování a logistický informační systém.

7. týden Logistika IZS.

8. týden Logistika pro mimořádné situace ve zdravotnictví.

9. týden Logistika AČR

10. týden Logistika AČR. Host Nation System/NATO

Osnova cvičení:

1. týden Co je to logistika.

2. týden Rozbor základních činností logistiky.

3. týden Základní principy výroby ve vztahu k logistice.

4. týden Kompletace výrobků či redistribuce zboží.

5. týden Doprava a distribuce ? efektivnost nákladů.

6. týden Skladování a logistické informační systémy ve vztahu k výrobě a distribuci.

7. týden Logistika IZS při řešení krizových situací.

8. týden Příprava zdravotnictví na krizové situace z hlediska logistiky a tvorby zásob.

9. týden Základní struktura logistiky AČR a její případné využití v prospěch IZS.

10. týden Hlavní principy systému NATO. Host Nation System.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s problematikou podnikové logistiky a jejími oblastmi. Obchodní logistika začíná zajištěním zdrojů, výrobou a končí u spotřebitele, kde významnou složkou logistiky je i technický přístup k pohybu zboží a po ukončené době užitečnosti nezbytné recyklaci materiálových prvků.Účelem studia je poskytnout informace pro komplexnost a diferenciaci logistických řešení, aby obchodně úspěšná realizace se stále více opírala o provozně ekonomické řešení a tak se stala obchodní logistika partnerem i součástí marketingu v logistických sítích.

Studijní materiály:

[1] Sixta, J., Maćát, V.: Logistika - teorie a praxe. Brno, CP Books, 2005.

[2] Schulte, Ch.: Logistika. Praha, Victoria Publishing, 1994.

[3] Lambert, D. M.; Stock, J. R.; Ellram, L. M.: Logistika, ISBN 80-7226-221-1, 2000

[4] Pernica, P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, RADIX, Praha, 2004, ISBN 80-86031-59-4

[5] Pernica, P.: Logistický management, ISBN 80-86031-13-6, 1998

[6] Christopher, M.: Logistika v marketingu, ISBN 80-7261-007-4, 2000

[7] Pernica, P.; Novák, R.; Zelený, L.; Svoboda, V.; Kavalec, K.: Doprava a zasílatelství, ISBN 80-86395-13-8, 2001

[8] Zelený, L.; Peřina, L.: Doprava (Dopravní infraktruktura), ISBN 80-245-0110-4, 2000

[9] Doporučená literatura:

*Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

*Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

*Bezpečnostní strategie ČR

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2021/2022334.37 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: