Jste zde

Biomedicínský inženýr - prezenční forma studia

Kód Název
17PMBAUI Algoritmy umělé inteligence
17PMBAFY Aplikovaná fyzika
17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní
17PMBBCA Biosystém člověka
17PMBBC Biosystém člověka
17PMBCZS Číslicové zpracování signálů
17PMBDSP Datové standardy a počítačová rozhraní
17PMBDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17PMBDP Diplomová práce
17PMBDS1 Diplomový seminář I
17PMBDS2 Diplomový seminář II
17PMBEL Elektrotechnika
17PMBELA Elektrotechnika
17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
17PMBKBV Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
17PMBKH Klinické hodnocení
17PMBMKZ Marketing zdravotnických zařízení
17PMBMPV Matematická podpora výzkumu
17PMBMPC Mechanické podpory cirkulace
17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně
17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně
17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu
17PMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
17PMBNT Nanotechnologie
17PMBNM Numerické metody
17PMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy
17PMBOPT Optika v přístrojové technice
17PMBPFZ Patologická fyziologie
17PMBPMA Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
17PMBPIZ Práce s informačním zdroji a metodologie výzkumu
17PMBPRO Přístroje pro radioterapii a radiační ochranu
17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii
17PMBRT Respirační terapie
17PMBRPRA Ročníkový projekt
17PMBRPR Ročníkový projekt
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování
17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17PMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky
17PMBVKM Vybrané kapitoly z matematiky
17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17PMBZUM Základy urgentní medicíny a integrovaný záchranný systém
17PMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie
17PMBZAO Zpracování a analýza obrazu