Jste zde

17PMBELA - Elektrotechnika

Jako doporučený zdroj pro samostudium lze doporučit www stránku předmětu 17PMBEL (https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pmbel), tj. předchozí verze, kde jsou k dispozici rozšiřující materiály. Toto doporučení platí pro kterýkoli akademický rok, pořínaje AR 1617 a následující.

13.2.2021 - sdělení pro distanční výuku, platí harmonogram přednášek, které budou realizovány online prostřednictvím systému MS Teams, cvičení budou realizována kontaktně dle instrukcí a harmonogramu (vše, viz https://harm.fbmi.cvut.cz/ )

 

Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek 17PMBELA v LS AR 2020/2021 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B202/17PMBELA/lec

Harmonogram cvičení 17PMBELA v LS AR 2020/2021 |https://harm.fbmi.cvut.cz/B202/17PMBELA/tut