Jste zde

17PMBTTE - Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy

Sdělení pro LS1920

14.2.2020 Na tzv. firemní praktika (mimo fakultní laboratoře) bude třeba se rozdělit vždy do dvou skupin dle termínu. V současné době jsou termíny v řešení a studenti obdrží informace emailem, kdy je třeba se přihlásit na danou akci v KOSu. Jedná se o problematiku flexibilní endoskopie u společností Medinet v Kladně a Olympus v Praze.

24.03.2020 Vzhledem k současné situaci, zákazu v obou společnostech realizovat jakékoli návštěvy servisních středisek a předpokládanému otevření škol ve druhé polovině května není možné zajistit praktika ve společnosti Olympus, resp. Medinet uváděná v harmonogramu. Proto jsou obě praktika zrušena. V rámci distanční výuky bude realizována jistá náhrada. Budete o ní informováni.

Finální podmínky zápočtu v rámci distanční výuky:

Účast na cvičení realizovaná přes MS Teams.

Absolvování tří testů za jednotlivé části, které jsou 3 (TV ZS, IR ZS a endoskopické ZS) a to z problematiky, která byla probrána na přednášce, resp. byla oznámena předem jako požadavek znalostí na cvičení. Každý test obsahuje 3 otevřené otázky za 5 bodů (3x5 = 15 bodů) a 5 ABC otázek (vždy jedná správná) za 1 bod (5x1 = 5 bodů). Celkový možný maximální počet získaných bodů ze všech testů = 60. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 50 % bodů, tzn. 30 bodů ze všech testů. Pro jednotlivé testy nejsou stanovena požadovaná minima bodů.

Testy proběhnou přes MS Teams dle upraveného harmonogramu https://harm.fbmi.cvut.cz/B192/17PMBTTE/tut 24.4.2020 (test TV ZS, Test IR ZS) a 15.5.2020 (test endoskopické ZS)

26.3.2020 - byla nahrána prezentace z online přednášky o IR systémech (viz sekce Download přednášky a Ostatní)

Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/2013.zip | prezentace zahrnuje témata jako kamery, obrazové senzory, digitalizace obrazu

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek 17PMBTTE v LS AR 2019/2020 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B192/17PMBTTE/lec

Harmonogram cvičení 17PMBTTE v LS AR 2019/2020 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B192/17PMBTTE/tut