Jste zde

17BBRBL - Robotika v lékařství

Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17BKRBL
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1-Cvičení: Úloha pro přímou kinematiku ruky219.27 KB
PDF icon 2-Cvičení: Dynamický model, silové řízení228.39 KB
PDF icon 3-Cvičení: Kinematické řízení koncového bodu paže pomocí speciálního SW a kontroléru157.8 KB
PDF icon 4-Cvičení: Kinematické řízení koncového bodu paže po požadované trajektorii146.35 KB
PDF icon 5-Cvičení: Přenos dat pomocí RFID technologie1.75 MB
PDF icon 6-Cvičení: Kinematické řízení paže pomocí EMG potenciálů svalů (rozhraní člověkstroj)132.71 KB
Soubor Instalační program vývojového prosostředí OOPIC (exe file)7.83 MB
PDF icon Materiály k 1. přednášce: Kinematická dvojice, Třídy a rozdělení kinematických dvojic, Kinematické řetězce, Kinematické řetězce průmyslových robotů, Obecný pohyb těles, Transformační matice pohybu, Charakteristické matice základních pohybů těles449.83 KB
PDF icon Materiály k 2. přednášce: Poloha tělesa a poloha jeho bodu, Matice rychlosti a zrychlení tělesa a rychlost jeho bodu, Kinematická analýza průmyslových robotů, Parametrické rovnice pohybu, Rychlost a zrychlení pohybu robotů519.3 KB
PDF icon Materiály k 3. přednášce: Inverzní úloha kinematiky, Jacobián kinematického řetězce, Newtonova iterační metoda s Jakobiánem302.69 KB
PDF icon Materiály k 4. přednášce: Dynamika otevřených řetězců, Lagrangeovy rovnice II. druhu, momenty setrvačnosti, energie systému250.05 KB
PDF icon Materiály k 5. přednášce: Odvození matic v pohybové rovnici, validace pohybové rovnice pomocí energií systému337 KB
PDF icon Materiály k 6. přednášce: Paradigmata kinematického řízení a ovládání otevřených kinematických řetězců661.46 KB
PDF icon Materiály k 7. přednášce: Senzory a aktuátory používané v robotických systémech289.43 KB
Image icon Obr.1: EMG 6 kanálů 3.2 MB
Image icon Obr.2: EMG 6 kanálů 2.53 MB
Image icon Obr.3: EMG 6 kanálů 2.48 MB
Image icon Obr.4: EMG 6 kanálů 3.05 MB
Image icon Obr.5: Způsob nalepení elektrod1.61 MB
Binary Data Program pro výpočet Jakobiánu 6DOF (m. file)3.42 KB
PDF icon harmonogram1213_P_a_C_17BBRBL.pdf485.81 KB
PDF icon Harmonogram_P_a_C_13-14158.16 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: