Jste zde

Radiologický asistent - prezenční forma

Kód Název
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I
17PBRAOF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBRITR Informační technologie
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví
17PBRKR1 Konvenční radiologie I
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBRMT Medicínská terminologie
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce
17PBRNM1 Nukleární medicína I
17PBRNM2 Nukleární medicína II
17PBRNM3 Nukleární medicína III
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii
17PBRRAO Radiační ochrana
17PBRRAOA Radiační ochrana
17PBRRDB Radiobiologie
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
17PBRRF1 Radiologická fyzika I.
17PBRFY2 Radiologická fyzika II.
17PBRRKA Radiologická kazuistika
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe
17PBRRA1 Radioterapie I
17PBRRA2 Radioterapie II
17PBRRA3 Radioterapie III
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe
17PBRRAP Radioterapie-praxe
17PBRRA Rentgenová anatomie
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci
17PBRTA Topografická anatomie
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
17PBRZKO1 Základy klinických oborů I.
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
17PBRZP Základy patologie
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika
17PBRZET Zdravotnická etika
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBRZPS Zdravotnická psychologie
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce