Jste zde

Informační a komunikační technologie v lékařství - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBTALP Algoritmizace a programování
17PBTAJ1 Angličtina I
17PBTAJ2 Angličtina II
17PBTAJ3 Angličtina III
17PBTAJ4 Angličtina IV
17PBTAIB Aplikace umělé inteligence a biokybernetiky v medicíně
17PBTABS Architektura biotelemetrických systémů
17PBTBP Bakalářská práce
17PBTDSL Databázové systémy v lékařství
17PBTDAS Datové sítě
17PBTFY1 Fyzika I
17PBTFY2 Fyzika II
17PBTITT Informační technologie
17PBTITP Integrální počet
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet
17PBTNET Neurotechnologie
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky
17PBTOOP Objektově orientované programování
17PBTOPS Operační systémy
17PBTVEZ Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení
17PBTZNM Praktické základy numerických metod
17PBTPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android
17PBTPAI Programování aplikací pro mobilní platformu Apple iOS
17PBTPR1 Projekt I
17PBTPR2 Projekt II
17PBTPR3 Projekt III
17PBTPR4 Projekt IV
17PBTPR5 Projekt V
17PBTTCS Technika číslicových systémů
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika
17PBTMAS Úvod do mobilních aplikací a systémů
17PBTUTM Úvod do telemedicíny
17PBTZAK Úvod do zabezpečení a aplikované kryptografie
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace
17PBTVRM Virtuální realita a multimédia
17PBTAKL Vývoj aplikací klient- server
17PBTVMA Vývoj mobilních a embedded aplikací na platformě GNU/Linux
17PBTZLT Základy lékařské přístrojové techniky
17PBTZMT Základy mikroprocesorové techniky
17PBTZWA Základy návrhu a vývoje webových aplikací
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví
17PBTPSM Základy programování a simulace v Matlabu
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I.
17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II.
17PBTZBS Zpracování biologických signálů