Jste zde

17PBTKPZ - Komunikace a prezentace ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTKPZ KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Jakub Ráfl, Veronika Ráfl Huttová, Karel Roubík
Cvičící:
Jakub Ráfl, Filip Černý, Veronika Ráfl Huttová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů podle instrukcí vyučujícího a ve stanovených termínech. Oprava prezentací podle instrukcí vyučujícího.

3) Aktivní účast na cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení:

Včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě: 50 % bodů.

Písemný zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia: 50 % bodů.

Osnova přednášek:

1.-2. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi.

3.-4. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5.-6. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace.

7.-8. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace.

9.-10. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Public relations. 11.-12. Komunikační prostředky využívané v PR.

13.-14. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

Osnova cvičení:

1.-2. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi.

3.-4. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5.-6. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace.

7.-8. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace.

9.-10. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Public relations. 11.-12. Komunikační prostředky využívané v PR.

13.-14. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

Cíle studia:

Cílem je naučit studenta základním dovednostem v oblasti komunikace a prezentace s velkým důrazem na nácvik praktických dovedností. Zvládnutí základů verbální i nonverbální komunikace. Nácvik využívání audio-vizuálních pomůcek.

Studijní materiály:

1. Zeiger M. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: Mcgraw-Hill; 2000.

2. Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.

3. Day R, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. Struktura odborné publikace (LS 2020/2021) - Whiteboard684.94 KB
PDF icon Abstrakty168.01 KB
PDF icon Struktura publikací10.95 MB
PDF icon Kneyber: Heliox reduces respiratory system resistance... (PŮVODNÍ VÝZKUM, TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY)288.03 KB
PDF icon 2. Informační zdroje (LS 2020/2021) - Whiteboard600.19 KB
PDF icon 2. Publikační proces, peer review273.23 KB
PDF icon Informační zdroje na ČVUT (stručný přehled)74.83 KB
PDF icon Disman: Proč se neptat1.62 MB
PDF icon Slavíček: Dlouha cesta111.36 KB
PDF icon Rau: Searching the literature and selecting the right references298.68 KB
PDF icon Nuzzo: Fooling Ourselves912.2 KB
PDF icon 3. Citování a autorská etika (LS 2020/2021) - Whiteboard452.26 KB
PDF icon 3. Citování a autorská etika - Prezentace285.15 KB
PDF icon Metodický pokyn: etika při psaní závěrečných prací na ČVUT127.27 KB
PDF icon Autorský zákon1000.15 KB
PDF icon Stone: Copyrights and author responsibilities647.39 KB
PDF icon 4. Styl odborné práce, typografie, matematická sazba599.57 KB
PDF icon 5. Obrázky a grafy1.12 MB
PDF icon 5. Tabulky296.85 KB
PDF icon 5. Vývojové diagramy178.7 KB
PDF icon 5. Obrázky a grafy, tabulky,diagramy (LS 2020/2021) - Whiteboard353.38 KB
PDF icon Wainer: How to display data badly911.95 KB
PDF icon Cuffe: Data visualization1.92 MB
PDF icon 6. Typy a design výzkumných studií 227.49 KB
PDF icon 6. Typy a design výzkumných studií (LS 2020/2021) - Whiteboard1.19 MB
PDF icon Thiese: Observational and interventional study design types; an overview113.16 KB
PDF icon 7. Klinické studie: Etická komise a informovaný souhlas255 KB
PDF icon 7. Clinical Trials2.63 MB
PDF icon 7. Klinické studie: Etická komise a informovaný souhlas (LS 2020/2021) - Whiteboard305.09 KB

Ostatní - odkaz: