Jste zde

17PBTBP - Bakalářská práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTBP KZ 11 11C česky
Přednášející:
Karel Hána (gar.), David Jirsa, Patrik Kutílek, Pavel Smrčka, Veronika Vymětalová
Cvičící:
Karel Hána (gar.), David Jirsa, Patrik Kutílek, Pavel Smrčka, Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Téma bakalářské práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od nabídky vyučujících a spolupracujících organizací a společností. V rámci předmětu bude student aplikovat znalosti a zkušenosti z oblasti vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů včetně psaní rešerší a bibliografických citací. Má-li téma navíc vztah k budoucímu zaměstnání studenta, pak je to velmi vítáno. Během semestru je vyhrazeno 6 hodin každý týden pro práci na tématu bakalářské práce pod vedením pedagoga (vedoucího práce).

Požadavky:

Včasné a řádné odevzdání bakalářské práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vypracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: