Jste zde

Obor Přístroje a metody pro biomedicínu - prezenční forma studia

Kód Název
17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření
17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika
17PMP2BF Biofyzika
17PMP2BKM Biokompatibilní materiály
17PMP2BLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
17PMP2BTR Biotransport
17PMP2DP1 Diplomová práce 1
17PMP2DP2 Diplomová práce 2
17PMP2EL Elektrotechnika
17PMP2FSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
17PMP2GCG Genetika a cytogenetika
17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
17PMP2LT Laserová technika
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
17PMP2OOP Objektově orientované programování
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová
17PMP2OEL Optoelektronika
17PMP2OCH Organická chemie
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika
17PMP2PBM Pokročilá biomechanika
17PMP2PJ1 Projekt 1
17PMP2PJ2 Projekt 2
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
17PMP2UPD Uchování a prezentace biomedicínských dat
17PMP2LMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
17PMP2IBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice
17PMP2ZAO Zpracování a analýza obrazu
17PMP2ZDD Zpracování, dolování a softwarová analýza dat