Jste zde

Obor Přístroje a metody pro biomedicínu - prezenční forma studia

Kód Název
17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření
17PMPALM Aplikace laserů v medicíně
17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně
17PMPAMP Aplikace mikrovlnného pole v medicíně
17PMPAOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika
17PMPBAC Bioanalytická chemie a základy laboratorní medicíny
17PMPBFT Biofotonika
17PMPBF Biofyzika
17PMP2BF Biofyzika
17PMPBKM Biokompatibilní materiály
17PMP2BKM Biokompatibilní materiály
17PMP2BLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
17PMPBC Biosystém člověka
17PMP2BTR Biotransport
17PMPCHN Charakterizační metody v nanotechnologiích
17PMPCC Cytologie a cytogenetika
17PMPDP1 Diplomová práce 1
17PMP2DP1 Diplomová práce 1
17PMPDP2 Diplomová práce 2
17PMP2DP2 Diplomová práce 2
17PMPEL Elektrotechnika
17PMP2EL Elektrotechnika
17PMPFSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
17PMP2FSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
17PMP2GCG Genetika a cytogenetika
17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
17PMPLT Laserová technika
17PMP2LT Laserová technika
17PMPMSB Matematický software pro biomedicínu
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
17PMPMMM Mikroskopické metody v medicíně
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
17PMPOOP Objektově orientované programování
17PMP2OOP Objektově orientované programování
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová
17PMPOGV Optika geometrická a vlnová
17PMP2OEL Optoelektronika
17PMP2OCH Organická chemie
17PMPOCH Organická chemie a biochemie
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu
17PMPPLB Pevné látky pro biomedicínu
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika
17PMP2PBM Pokročilá biomechanika
17PMPPEM Praktikum z experimentálních metod
17PMPPI Principy interakce UV, VIS, RTG záření s látkou
17PMP2PJ1 Projekt 1
17PMP2PJ2 Projekt 2
17PMPPJ2 Projekt 2
17PMPPJ1 Projekt I
17PMPRTD Radiační terapie a dozimetrie
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMPSDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMPSDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1
17PMPSP1 Seminář k projektu 1
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2
17PMPSP2 Seminář k projektu 2
17PMPSBL Spektroskopie pro biologii a medicínu
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích
17PMPTPN Technologické postupy v nanotechnologiích
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
17PMPPBD Uchování a prezentace biomedicínských dat
17PMP2UPD Uchování a prezentace biomedicínských dat
17PMP2LMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
17PMP2IBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod
17PMPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu
17PMPVKF Vybrané kapitoly z fyziky
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky
17PMPVMA Vybrané kapitoly z matematiky
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky
17PMPZDT Základní diagnostické a terapeutické metody
17PMPZAM Základy aplikované matematiky
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky
17PMPZAF Základy atomové a molekulární fyziky
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod
17PMPZEB Základy experimentu v biomechanice
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice
17PMPZMB Základy molekulární biologie
17PMPZMI Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího záření
17PMPZAO Zpracování a analýza obrazu
17PMP2ZAO Zpracování a analýza obrazu
17PMP2ZDD Zpracování, dolování a softwarová analýza dat