Jste zde

F7PMSRLZ - Řízení lidských zdrojů

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSRLZ Z,ZK 3 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSRLZ
Garant předmětu:
Zuzana Dvořáková
Přednášející:
Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková
Cvičící:
Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními souvislostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti pro zdravotnictví. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému, zdůvodňuje, proč jsou lidské zdroje důležité. Další diskutovanou oblastí je např. hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace a jejich vliv na řízení lidských zdrojů, způsoby stanovení personálních cílů - efektivnost, etika. Postupně je student seznámen s jednotlivými činnostmi v rámci managementu lidských zdrojů, jako je např. získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovního výkonu, motivace, týmová spolupráce, rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví apod. Na cvičeních je prováděn praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností, přičemž podstatným výstupem pro studenty je sestavení vlastního CV, motivačního dopisu a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích (max. jedna absence).

Výsledná známka klasifikovaného zápočtu vychází z velikosti bodového zisku, kdy maximální počet je 100 bodů. Ze závěrečného testu ve 14 týdnu může student získat max 70 bodů, dalších 30 bodů lze získat z týmové práce na seminářích (projekt fiktivního zdravotnického zařízení).

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

-Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle

-Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership)

-Týmová práce a techniky její podpory

-Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

-Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů

-Řízení a hodnocení pracovního výkonu

-Rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

Obsah seminářů:

-Pracovní typologie, motivace

-(test týmových rolí, týmové hry, test motivačních faktorů, diskuse na téma motivační program v privátním sektoru vs veřejné zdravotnictví)

-Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení I.

-Zadání souvislé úlohy na seminářích (výpočet potřeby kapacitního obsazení, návrh na rozmístění zaměstnanců, plánování provozu)

-Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení II.

-Pokračování v souvislé úloze (návrh na náboru zaměstnanců, sestavení časového plánu pro jednotlivé ordinace)

-Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení III

-Pokračování v souvislé úloze (dokončení časového plánu pro jednotlivé ordinace v xls., výpočet mzdových nákladů)

-Vyhodnocení závěrečných prací a souvislé úlohy na seminářích

-Motivační dopis, životopis, assessment centrum

(sestavení vlastního CV, zásady pro psaní motivačního dopisu, cvičení na assessment centra)

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dvořáková, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9.

[2] Dvořáková, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4.

[3] Dvořáková, Zuzana a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2004. 157 s. ISBN 80-7179-468-6.

[4] ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.

[5] ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie a Martin ŠIKÝŘ. Perspektivy rozvoje lidského potenciálu: výzvy současné praxe řízení lidských zdrojů. Ostrava: Key Publishing, 2017. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-279-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: