Jste zde

F7PMSMZT - Management zdravotnické techniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMZT KZ 5 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSMZT
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Martin Mayer, Jiří Petráček, Martin Rožánek
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Kristýna Koldová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií (inženýrských sítí – elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví – specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolutní podmínka: docházka min. 80 % na semináře.

Hodnocení: vypracování studie (příprava technické specifikace na nákup  zdravotnické techniky) a její obhajoba (40 %), písemná odpověď na 2 otázky s možností ústního pohovoru (60 %)

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Právní předpisy provozu zdravotnické techniky

2.Plánování, hodnocení potřeb, výběru, nákupu, instalace a údržby zdravotnického vybavení

3.Návrh studie proveditelnosti, projektová dokumentace, inženýrské sítě

4.Účel použití a pořízení zdravotnické techniky, odpisování a vyřazení investičního majetku

5.Předání nového zdravotnického prostředku

6.Školení bezpečného používání, opravy a údržby zdravotnického prostředku, školení zdravotnického a technického personálu

7.Údržba, servis a jeho ocenění, amortizační křivky, skutečná cena údržby, servisu

8.Vyřazení z provozu a likvidace zařízení

9.Ceny zdravotnické techniky, MR, CT, SPECT, dýchací přístroje, monitoring, evidence pacientů, anesteziologické přístroje, laboratoř, lednice, dieselagregáty, vývěvy, UPS, kompresory

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1.Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Kategorizace zdravotnických prostředků.

2.Zadání samostatné práce – příprava technické specifikace na nákup zdravotnické techniky.

3.Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení.

4.Návrh filtru JIP, návrh transportu materiálu.

5.Ukázky praktické práce v oddělení zdravotnické techniky nemocnice – Exkurze I.

6.Specifikace zdravotnické techniky. Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou.

7.Exkurze II.

8.Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt I.

9.Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt II.

10.Test, klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MARKOVÁ, Lidmila a Zuzana VYORALOVÁ. Technická zařízení budov 40: umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody. Vyd. 5. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03147-0.

[2].FOŘTL, Karel a Michal JUHA. Zdravotnické stavby. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04256-4.

[3].DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

[4].VERDERBER, Stephen. Innovations in hospital architecture. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415777957.

[5].GUENTHER, Robin a Gail. VITTORI. Sustainable healthcare architecture. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-08682-7.

[6].MEUSER, Philip. Construction and Design Manual: Hospitals and Health Centres. ISBN 978-3869221465.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška343.57 KB
Soubor 2., 3., 4. přednáška, Ing. Mayer7.91 MB
PDF icon 5.přednáška928.96 KB
Office presentation icon 6. přednáška1.44 MB
PDF icon 7.přednáška415.14 KB
PDF icon 8.přednáška346.54 KB
PDF icon 9.přednáška8.69 MB
PDF icon 10.přednáška271.24 KB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram cvičení - prezenční forma https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7PMSMZT/sem

Harmonogram cvičení - kombinovaná forma https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7KMSMZT/sem

Harmonogram přednášek - prezenční forma https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7PMSMZT/lec

Harmonogram přednášek - kombinovaná forma https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7KMSMZT/lec

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon 2. cvičení - LS 2024126.38 KB