Jste zde

F7PMSMPR - Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMPR Z,ZK 3 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSMPR
Garant předmětu:
Markéta Janatová
Přednášející:
Markéta Janatová
Cvičící:
Markéta Janatová
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s možnostmi diagnostiky a terapie s využitím technických prostředků. Důraz je kladen na vysvětlení principů tohoto typu terapie i na uplatnění konkrétních rehabilitačních systémů v klinické praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška

Požadavky na studenty: zpracování prezentace zadaného tématu

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Historie, principy a aplikace virtuální reality a rozšířené reality v rehabilitaci

•Vizuální zpětná vazba v diagnostice a terapii pacientů s poruchou rovnováhy, robotické exoskelety

•Terapie a diagnostika poruch hybnosti horních končetin s vizuální zpětnou vazbou

•Terapie poruch kognitivních funkcí s využitím technických prostředků

•Monitoring pacientů při terapii v domácím prostředí

•Kinematická analýza pohybu u pacientů s motorickým deficitem

•Přehled zahraničních klinických studií zaměřených na technické prostředky v rehabilitaci

•Současný vývoj zavádění technických prostředků v České republice

•Výzkum a moderní trendy v diagnostické aplikaci technických prostředků v ČR a v zahraničí

•Výzkum a moderní trendy v terapeutické aplikaci virtuální reality v ČR a v zahraničí

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

•Praktická aplikace neurorehabilitačního softwaru VR rehab

•2Tvorba terapeutických scén v systému Homebalance

•Praktická aplikace systémů pro rehabilitaci horní končetiny s vizuální zpětnou vazbou

•Tvorba terapeutických a diagnostických scén v softwaru Kote

•Měření a analýza fyziologických funkcí v průběhu rehabilitačního procesu

•Tvorba diagnostických modulů v systému Homebalance

•Diagnostika poruch rovnováhy s využitím plošiny Physiosensing Balance and Pressure Plate

•Porovnání konvenčních a technických přístupů k terapii poruch hybnosti horní končetiny v praxi

•Terapie poruch kognitivních funkcí s využitím běžně dostupných mobilních aplikací

•Praktická aplikace herních konzolí v neurorehabilitaci

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1].STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

[2].JANURA, Miroslav a František ZAHÁLKA. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 9788024409306.

Doporučená literatura:

LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Neurorehabilitace. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-317-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: