Jste zde

F7PMFZMEF - Zobrazovací metody ve fyzioterapii

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFZMEF KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Tomáš Belšan
Přednášející:
Tomáš Koutný
Cvičící:
Tomáš Koutný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou seznámeni s jednotlivými modalitami, přípravou pacientů k vyšetřením a jejich průběhem.

Požadavky:

písemný test

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Úvod – přehled zobrazovacích metod v radiologii.

3.–4. týden Indikace k zobrazovacím vyšetřením.

5.–6. týden Ultrazvukové zobrazení (UZ).

7.–8. týden Skiagrafie a skiaskopické zobrazení.

9.–10. týden Zobrazení počítačovou tomografií (CT).

11.–12. týden Zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR).

13.–14. týden Využití radiologie ve sportovní medicíně.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími postupy používanými v radiologii včetně jejich využití ve fyzioterapii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-2901-4.

Doporučená literatura:

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: