Jste zde

F7PMFNER - Neurorehabilitace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFNER KZ 2 1P anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Nedělka
Cvičící:
Tomáš Nedělka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět v anglickém jazyce bude zaměřen na neurorehabilitaci po poškození centrální a periferní části nervového systému. Důraz bude dáván zejména na neurofyziologii včetně velmi aktuální problematiku neuroplasticity. Studenti budou seznámeni s diagnostickými i terapeutickými aplikacemi v neurorehabilitaci včetně moderních přístrojových metod a bude jim přiblížena problematika hodnocení rehabilitačního procesu u neurologických pacientů.

Požadavky:

Ústní zkoušení

Osnova přednášek:

Osnova:

1-2 tý: Funkční vyšetření v neurorehabilitaci. Fyziologie a patofyziologie CNS ve vztahu k pohybovým funkcím a vyšším funkcím centrál. nervové soustavy (řeč, kognice, neuropsychologické funkce)

3-4. tý: Vyšetření centrálních paréz, poruch extrapyramidového systému, mozečku a řízení rovnováhy a posturálních stereotypů

5-8.týden: Přístupy ucelené rehabilitace a fyzioterapie vybraných neurologických postižení. Guided self-rehabilitation. Ideomotorika a terapie na ní založená.

9-10. týden: Možnosti ortotiky v terapii postižení centrálního a periferního nervového systému

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Neurorehabilitace je multidisciplinární přístup v rehabilitační medicíně založený na těsném vztahu mezi funkcí centrální nervové soustavy, periferních nervů a pohybového aparátu, funkcí fatických, gnostických a behaviorálních, jejichž ovlivnění je klíčové po poškození nervových struktur různé etiologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARRETT, A.M., Neurorehabilitation: Five new things. Neurol Clin Pract. 2013 Dec; 3(6): 484–492.

•HOSKOVCOVÁ, Martina a Ota GÁL. Rehabilitace a spasticita. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana, Edvard EHLER a Robert JECH. Spasticita a její léčba. Praha: Maxdorf, 2012. 117-212. Jessenius. ISBN 978-80-7345-302-2.

•GRACIES, J.M. et al. Five-step clinical assessment in spastic paresis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2010, 46(3):411-421. ISSN 1973-9087.

•ŘÍHA, M., DVOŘÁKOVÁ, P. Léčba fokální spastické parézy po získaném poškození mozku – zkušenosti z rehabilitačního pracoviště. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015, 22(3):140-143. ISSN 1211-2658.

Doporučená literatura:

•ŘÍHA, M., DVOŘÁKOVÁ, P. Goal Attainment Scaling (GAS) – metoda hodnocení efektu terapie u pacientů s fokální spastickou parézou. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015, 22(3):144-147. ISSN 1211-2658.

Poznámka:

výuka probíhá v aj

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: