Jste zde

F7PMFMDTE3 - Mechanická diagnostika a terapie III.

Předmět bude probíhat formou blokové výuky v lednu 2025 s odborným akreditovaným lektorem Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dip. MDT, nebo Evou Novákovou, DiS., cert. MDT 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFMDTE3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMFMDTE3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMFMDTE2
Garant předmětu:
Martina Lopotová
Přednášející:
Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková
Cvičící:
Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti si v blokové výuce upevní schopnost diferenciálně diagnostikovat a fixovat nejčastější příčiny bolestí páteře a periferních kloubů a naučí se stanovit a/symptomatické projevy mechanických, či strukturálních poškození periferních kloubů a páteře. Výstupem předmětu je schopnost diagnostiky a cílené účinné terapie ne/mechanických příčin bolestí pohybového aparátu s využitím léčebné tělesné výchovy podle směrové preference a manuálních technik (mobilizace, progrese sil a tlaků).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků formou mezinárodní certifikační zkoušky: písemný test, praktická zkouška z manuálních technik pro bederní páteř, řešení kazuistiky

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, prokázání znalostí předmětu a praktická schopnost práce s pacientem.

Zkouška: Úspěšné absolvování písemného testu s úspěšností více, než 80%., A: 25b, B: 24b, C: 23b, D: 22b, E: 21b, F: 20 (80%) a méně - neprospěl

Osnova přednášek:

Témata bloku přednášek:

1. Spolupráce s pacientem, efektivní strategie pro komunikaci s pacientem, jeho motivace k terapii, spolupráce s lékařem.

2. Opakování kliniky charakteristických znaků syndromů dle mechanické diagnostiky a terapie u páteře (opakování MDT I, II).

3. Specifikace znaků k rozlišení mechanické příčiny u bederní páteře a sakroilliakálního skloubení.

4. Vyšetření sakroilloakálního skloubení dle Cyriaxe a Lasletta.

5. Klinika charakteristických znaků syndromů dle MDT.

6. Využití progrese sil a tlaků u diagnostiky a terapie

7. Rozpoznání důležitých faktorů k určení správné mechanické diagnózy

8. Diferenciální diagnostika u mechanicky nereagujícího radikulárního syndromu (MNR) a derangementu.

9. Diferenciální diagnostika u mechanicky nereagujícího radikulárního syndromu (MNR) a fixovaného nervového kořene.

10. Diferenciace irelevantních a relevantních deformit v rámci mechanické diagnozy (skolióza, skoliotické držení, antalgická deformita).

11. Problémy s vyšetřením a terapie s využitím manuálních technik pro oblast páteře

12. Využití alternativních statických a dynamických pozic v terapii MDT.

13. Věda a výzkum v rámci MDT.

14. Zkouška

Osnova cvičení:

Témata bloku cvičení:

1. Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, určení mechanických diagnóz pro páteř.

2. Vyšetření ve dvojicích včetně diagnózy, postupu terapie a demonstrace předem dané manuální techniky pro páteř.

3. Zdokonalení se v manuálních technikách

4. Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, určení mechanických diagnóz pro periferní klouby.

5. Vyšetření ve dvojicích včetně diagnozy, postupu terapie a demonstrace předem dané manuální techniky

6. Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, diferenciální diagnostika dle anamnestických údajů a symptomů pro mechanicky nereagující radikulopatie, derangement, spinální a formainální stenózu, listézu, fixovaný nervový kořen.

7. Upevnění znalostí o diferenciální diagnostice mechanicky nereagující radikulopatie, derangement, spinální stenózu, listézu, fixovaný nervový kořen - praktické hodnocení spisů, kazuistik a videí.

8. Problematika pojmů „mechanicky nereagující derangement, entrapment, irreverzibilní derangement“.

9. Speciální testy jako doplněk MDT.

10. Využití alternativních statických a dynamických pozic v terapii MDT.

11. Shrnutí konceptu - řešení problematických otázek ve skupinách.

12. Demonstrace pacienta.

13. Samostatná praktická mechanická diagnostika a terapie na pacientovi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření vědomostí a dovedností v návaznosti na předměty Mechanická diagnostika a terapie I a II na úroveň možnosti složení mezinárodní certifikační zkoušky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NOVÁKOVÁ, Eva. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. 2001. ISBN 80-238-7047-5.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-866-4504-5.

•KOLSKI, Melissa C. a Annie O'CONNOR. A world of hurt: a guide to classifying pain. St. Louis, MO: Thomas Land Publishers Incorporated, 2015. ISBN 978-0985372910.

•MCKENZIE, Robin and Craig KUBEY: 7 steps to a pain free life. How to rapidly relieve Back and Neck Pain using the McKenzie method. Penguin Group Publisher, 2000. ISBN 0-525.945601

Doporučená literatura:

•DONELSON, Ronald. Odhalení záhady: cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-904693-3-4.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-1-0.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-2-7.

•MCKENZIE, Robin, Grant WATSON a Robert LINDSAY. Léčíme si koleno sami. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-904693-4-1.

•McKenzie časopis. Praha: The McKenzie Institute Czech Republic, 2006. ISSN 1802-274X.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: