Jste zde

F7PMFLYM - Lymfodrenáže (manuální, přístrojové)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFLYM Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cvičení jsou zaměřena na teoretické i praktické procvičování manuálních technik využitých v lymfologii – diagnostických i terapeutických hmatů v přesné posloupnosti při manuální lymfodrenáži celého těla.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické prověření znalostí o manuální a přístrojové lymfodrenáži, ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování seminární práce na zadané téma a její prezentace.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do lymfologie. Základní anatomie lymfatického systému. Mízní cévy. Hlavní mízní kmeny.

2. týden Lymfatické cévy a uzliny krku a horních končetin.

3. týden Lymfatické cévy a uzliny dolních končetin.

4. týden Lymfatická drenáž mléčné žlázy a hrudníku.

5. týden Fyziologie lymfatického systému. Imunitní systém. Krevní elementy.

6. týden Mechanismus edému, lymfedémy. Diagnostika.

7. týden Angiologie. Kůže.

8. týden Žilní a lymfatické edémy (příčiny).

9. týden Manuální lymfodrenáž u různých chorob.

10. týden Lipedém. Obezita.

11. týden Thermoterapie, elektroterapie při manuální lymfodrenáži.

12. týden Autogenní trénink, cvičení ve vodě. Rady pro edémové pacienty.

13. týden Přístrojová lymfodrenáž.

14. týden Volné téma.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Praktické procvičení základních hmatů při manuální lymfodrenáži.

2. týden Praktické procvičení – bazální ošetření krku (zepředu), ošetření horní končetiny.

3. týden Praktické procvičení – ošetření dolní končetiny ventrálně.

4. týden Praktické procvičení – ošetření dolní končetiny dorzálně.

5. týden Praktické procvičení – ošetření krku (zezadu).

6. týden Praktické procvičení – základní hmaty na záda a beder.

7. týden Praktické procvičení – základní hmaty na hrudníku, břišní hmaty.

8. týden Praktické procvičení – ošetření hlavy.

9. týden Zvláštní terapeutické hmaty. Antifibrotické hmaty (edémové).

10. týden Dechová terapie. Bandážování.

11. týden Opakování – manuální lymfodrenáž celotělová.

12. týden Přístrojová lymfodrenáž.

13. týden Lymfotaping – terapeutické využití tejpování v lymfologii.

14. týden Procvičování s ukázkami pacientů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně seznámit posluchače s anatomií, fyziologií i patofyziologií lymfatického systému a na základě znalostí přesně aplikovat přístrojovou a manuální lymfodrenáž.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Lymfa: míza. V Olomouci: Poznání, 2006. ISBN 80-86606-42-2.

•WITTLINGER, Hildegard. Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera: praktický průvodce. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4084-3.

•KOBROVÁ, Jitka a Robert VÁLKA. Lymfotaping: terapeutické využití tejpování v lymfologii. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0182-5.

Doporučená literatura:

•FÖLDI, Mihály a Etelka FÖLDI, ed. Lymfologie. Přeložil Jan SARLON. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4300-4.

•TESAŘ, Vlastimil. Lymfatické masáže: manuální lymfodrenáž celého těla. Praha: Grada, 2015. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-5456-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: