Jste zde

F7PMFFPRR - Fyzikální principy robotické rehabilitace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFFPRR ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení se základními znalostmi z fyzikálně-biomedicínského pojetí robotické rehabilitace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Restituce motorických funkcí.

2.–3. týden Současná řešení přístrojů pro robotickou rehabilitaci.

4.–5. týden Směry vývoje fyzikálních principů robotické rehabilitace, umělá inteligence.

6. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity v pseudochabém stádiu.

7.–8. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity ve spastickém stádiu.

9. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity u chronických pacientů.

10. týden Terminologie, definice a rozdělení pokročilých rehabilitačních technologií.

11. týden Hlavní skupiny algoritmů řízení robotické rehabilitace.

12. týden Technické principy a algoritmy řízení robotické chůze.

13. týden Robotická rehabilitace a medicína založená na důkazech.

14. týden Přednosti a úskalí robotické rehabilitace.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je předání základních znalostí z fyzikálně-biomedicínského pojetí robotické rehabilitace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

• NAVRÁTIL, Leoš a Aleš PŘÍHODA. Robotická rehabilitace. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0665-3.

Doporučená literatura:

• DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-726-2657-1.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-2472-899-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-661-7.

•ZEMAN, Marek. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-403-2.

•CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-341-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Tématické okruhy k ústní zkoušce13.57 KB

Ostatní - odkaz: