Jste zde

F7PMFDDPA - Diferenciální diagnostika pohybového aparátu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFDDPA ZK 3 2C česky
Garant předmětu:
Martina Lopotová
Přednášející:
Martina Lopotová
Cvičící:
Martina Lopotová, Anna Macoszek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti získají dovednosti v analýze funkčních poruch motoriky na základě obecně platných funkčních vztahů a následně si osvojí směr terapeutického přístupu dané poruchy. Výuka je zacílená na praktickou výuku a demonstrace pacientů, kde obsahová stránka bude plynule navazovat na dosavadní znalosti klinických předmětů a vyšetření pohybového aparátu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: 100% účast na cvičeních, písemný test.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení: blok 4hodnových cvičení jednou za 2 týdny:

1).Dif. dg. bolest hlavy

2) Dif. dg. vertigo, nystagmus, cent. vs. perif. vestibulární sy

3) Dif. dg. noha, chodidlo

4) Dif. dg. pánev, pánevní dno

5) Dif dg. bolest na hrudi

6) praktická ukázka, klinická demonstrace pacienta

7) Dif. dg. TMK

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta na základě osvojení si rozsáhlé škály klinických testů diferenciálně diagnosticky definovat problém pacienta a argumentačně si ho obhájit.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•CLASSEN, Meinhard. Diferenciální diagnóza ve schématech. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0615-6.

•KOLÁŘ, Pavel. Clinical rehabilitation. Praha: Alena Kobesová, 2013. ISBN 978-80-905438-0-5.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•KOLÁŘ, Pavel. Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Reh. fyz. lék. 1996, 4:152-155. ISSN 1211-2658.

•HNÍZDIL, Jan. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-187-9.

•LEWIT, Karel. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine. Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Doporučená literatura:

•FROWNFELTER, Donna L. a Elizabeth DEAN. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. 5th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby, 2012. ISBN 0323059139.

•GOODMAN, Catherine Cavallaro, John HEICK a Rolando T. LAZARO. Differential diagnosis for physical therapists: screening for referral. 6th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2018. ISBN 0323478492.

•HAMILL, Joseph a Kathleen KNUTZEN. Biomechanical basis of human movement. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins, 2009. ISBN 0781791286.

•The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Dostupné na:

http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram 2022/202314.43 KB