Jste zde

F7PMCZTIZS - Zásahová technika součástí IZS

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCZTIZS KZ 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCZTIZS
Garant předmětu:
Gustav Šafr
Přednášející:
Milan Mráz
Cvičící:
Milan Mráz
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozhodujícími typy zásahové techniky (včetně jejich určení a základních takticko-technických charakteristik) používanými u základních a ostatních složek IZS v rozsahu, který studentům umožní kvalifikovaně rozhodovat o jejich použití v rámci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Požadavky:

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Získání klasifikovaného zápočtu má dvě části, které pro jeho získání musí být splněny:

1) Odevzdání písemné semestrální práce dle přiloženého vzoru a její přijetí vyučujícím. Práce nebude přijata, pokud nebude správně po faktické stránce, tj. např. při použití chybné terminologie a pokud práce nebude splňovat požadovanou formální úpravu. Práce bude odevzdána ve formátu pdf prostřednictvím prostředí Moodle.

2) Absolvování testu s výsledným hodnocením minimálně E. Test je tvořen písemnou částí v délce 40 minut a obsahuje 20 otázek z obsahu přednášek, studijní literatury a zadaného samostatného studia. Hodnocení testu a současně výsledná známka klasifikovaného zápočtu je podle celkového počtu získaných bodů, tj.

A (1) = 100 - 90 % = minimálně 18 bodů

B (1-) = 89 - 80 % = minimálně 16 bodů

C (2) = 79 - 70 % = minimálně 14 bodů

D (2-) = 69 - 60 % = minimálně 12 bodů

E (3) = 59 - 50 % = minimálně 10 bodů

F (neprospěl) = 49 a méně % = méně jako 10 bodů

V případě, že chce student získat lepší hodnocení, je možné absolvovat ústní zkoušku. Absolvování ústní části nezaručuje lepší výsledek, než byl v testu.

Osnova přednášek:

1. témaTechnika a vybrané prostředky HZS ČR a jednotek PO

2. témaTechnika a vybrané prostředky Policie ČR

3. témaTechnika a vybrané prostředky ZZS

4. témaTechnika AČR vyčleněných k záchranným a likvidačním pracím

5. témaTechnika a vybrané prostředky havarijních, pohotovostních a odborných služeb

6. témaTechnika a vybrané prostředky neziskových organizací a sdružení občanů

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

PUBLIKACE

• KRATOCHVÍL. M., KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany.; Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2009. 270 s.; ISBN 978-80-7385-064-7.

• KOHOUTEK, J. Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí; MO ČR ? AVIS, Praha 2005, 126 s.; ISBN 80-7278-249-5.

• KOHOUTEK, J. Katalog ženijní techniky a materiálu EOD; MO ČR ? AVIS, Praha 2006; 163 s.; ISBN 80-7278-315-7.

• KOLMAŠ, V., KOHOUTEK, J., VYMĚTAL, J. Katalog automobilní a pásové techniky používané v AČR; MO ČR ? AVIS, Praha, 2007; 222 s. ISBN 978-80-7278-382-3.

• LINHART, P., ČAPOUN, T. Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly v HZS ČR; MV ČR ? GŘ HZS Praha 2005; 85 s.; ISBN 80-86640-54-X.

• ČECH, B. a kol. TCHP ? Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. (Skriptum). PA ČR, Praha 2000, 161 s.; ISBN 80-7251-002-9 (dotisk).

• ČECH. B., SOCHOR, V. Policejní technika II (Skriptum). PA ČR, Praha, 2004; 165 s.; ISBN 80-7251-152-1.

ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NORMY A JINÉ ZDROJE

IZS

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů

• Ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje

• Katalog typových činností integrovaného záchranného systému

JPO

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdější předpisů

• Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdější předpisů

• Sbírka interních aktů řízení GŘ HZS ČR - částka 56/2018, Řád strojní služby HZS ČR

• Katalog technických podmínek požární techniky a věcných prostředků vydaný MV - generálním ředitelstvím

HZS ČR

ZZS

• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdější předpisů

• Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdější předpisů

• Norma ČSN EN 1789+A2: Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

PČR

• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdější předpisů

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdější předpisů

• Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, ve znění pozdější předpisů

• webové stránky Policie ČR - https://www.policie.cz/

• webové stránky Ministerstva vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023308.43 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: