Jste zde

F7PMBRP - Ročníkový projekt

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBRP Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Fišer, Martin Rožánek
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci ročníkového projektu si studenti volí téma individuálního projektu z oblasti biomedicínského inženýrství, který představuje první etapu zpracování diplomové práce. Témata, ze kterých studenti volí, jsou k dispozici v databázi „Projects“. Studenti si rovněž mohou zajistit zadání sami, přičemž zadání musí být schválené garantem programu a vedoucím katedry. Hlavním cílem řešení individuálního projektu je na základě zpracovaného současného stavu problematiky vygenerování vhodného tématu diplomové práce. Výstupem řešení ročníkového projektu je popis cílů řešení navazující diplomové práce, přehled plánovaných metod a očekávané výstupy a přínos v oblasti biomedicínského inženýrství.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Vypracování individuálního projektu v souladu se zadáním. Prezentace řešení ročníkového projektu na semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura doporučená vedoucím v zadání individuálního projektu.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Podmínky zápočtu150.85 KB
PDF icon Prezentace 1527.54 KB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram seminářů LS 2024: https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PMBRP/sem