Jste zde

F7PBPAOK - Anglická odborná konverzace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPAOK Z 3 2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPAOK
Garant předmětu:
Jitka Mariňáková
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Anglická odborná konverzace se zaměřuje na osvojení a aktivní používání slovní zásoby, obratů a frází týkající se oboru civilního nouzového plánování, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Předmět je prioritně zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, a to zejména v situacích souvisejících s oborem bezpečnost a ochrana obyvatelstva, ale i v situacích z každodenního života. Komunikační dovednosti jsou tak pomocí simulace reálných situací rozvíjeny jak na úrovni obecné angličtiny, tak na úrovni angličtiny profesní. Cílem je poskytnout studentům komunikační znalosti a slovní zásobu potřebnou pro řešení běžných krizových situací a mimořádných událostí.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na hodině (2 absence), aktivní komunikace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden Policie České republiky – obecný přehled, terminologické pojmy.

2. týden Armáda České republiky – rozdělení, rezervy, nábor.

3. týden Přírodní katastrofy – Připravenost, informovanost, instrukce.

4. týden Průmyslové havárie – příklady a průběh průmyslových havárií.

5. týden Zdravotnická záchranná služba – obecné pojmy.

6. týden IZS – úkoly a rozdělení působností v IZS, spolupráce v případu zásahu.

7. týden IZS – ochrana obyvatelstva, varovný systém.

8. týden Typy krizových situací – dispečink, fráze, otázky, řešení krizových situací.

9. týden Povodně – průběh povodní, záchranné práce.

10. týden Teroristické útoky – z pohledu krizového managementu, informování, pomoc, instrukce.

11. týden Evakuace obyvatel – průběh evakuace, instrukce, pomoc, nejčastější dotazy.

12. týden Činnost dispečinku tísňového volání – otázky, odpovědi, typické situace, instrukce volajícímu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002. ISBN 978-05-8245-147-6.

•TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6.

Doporučená literatura:

•GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521682015.

•MARTÍNEZ, Ron. Conversation lessons: The natural language of conversation. Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-899396-65-8

•JANATKOVÁ, E. Specialized English Course in Civil Protection: Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2004. ISBN 80-86640-28-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: