Jste zde

F7PBLOMB - Obecná mikrobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOMB Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLOMB je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLKMB.
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Jan Bobek
Cvičící:
Jan Bobek, Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Anotace:

Náplň předmětu Obecná mikrobiologie spočívá v rozpoznání jednotlivých mikrobiologických organismů s důrazem na pochopení vztahu mezi mikrobem a hostitelským organismem. Praktický nácvik základních laboratorních dovedností je zaměřen na chování v infekčním prostředí laboratoře a ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem v návaznosti na předmět Správná laboratorní praxe v 1. ročníku studia.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast a znalost náplně praktického kurzu ověřená formou písemného testu jehož hodnocení bude:

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Požadavky na zkoušku:

Ústní zkouška ověřující znalosti z praktického kurzu a z náplně přednášek obecné mikrobiologie.

Osnova přednášek:

1. Úvod do oboru, předmět studia, historie, základní pojmy.

Morfologie, fyziologie a genetika bakteriální buňky.

2. Vztah mikrob-hostitel. Základní charakteristika infekčního procesu. Antiinfekční imunita.

Metody průkazu bakterií – základní diagnostické postupy.

3. Možnosti eliminace infekčního agens.

Antibiotika a další antimikrobiální látky.

4. Obecná mykologie a parazitologie – techniky pro průkaz těchto agens.

Obecná virologie.

5. Možnosti diagnostického průkazu virových infekcí.

Moderní diagnostické techniky v lékařské mikrobiologii.

Osnova cvičení:

1. Zásady laboratorní praxe v mikrobiologické laboratoř. Kultivační média, příprava a rozlévání živných půd. Očkování bakteriálních kultur.

2. Odečítání kultur, morfologie bakteriálních kolonií. Barvení podle Grama.

3. Kontrola sterility prostředí. Další barvicí techniky (Ziehl-Neelsen, Wirtz-Conklin, Giemsa-Romanowski, Burri, Albert).

4. Vyšetření citlivosti bakterií k antibiotickým látkám.

5. Vyhodnocení antibiotické rezistence.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy morfologie a fyziologie klinicky významných mikroorganismů a s vyšetřovacími postupy používanými v rutinních diagnostických laboratořích pro přímý i nepřímý průkaz bakteriálních, virových, mykotických i parazitárních infekcí.

Studijní materiály:

• VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie – vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. ISBN 978-80-86850-04-7.

• NĚMEC, M. a MATOULKOVÁ, D. Základy obecné mikrobiologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6.

• HAMPLOVÁ, L. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

• SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3170-4

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: