Jste zde

F7PBLOATP - Odborná anglická terminologie (pokročilí)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOATP Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Eva Motyčková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem toho předmětu je další rozvinutí a upevnění používání anglického jazyka s důrazem na jeho mluvenou formu. Studenti by si měli osvojit specifický slovník spojený s jejich zaměřením a získat jistotu při odborné anglické konverzaci, formálních prezentacích i studiu vědeckých publikací. Témata seminářů jsou vybírána s důrazem na studijní profil studentů tedy angličtina v laboratorní praxi.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Prezentace na odborné téma

2. Zpracování projektu na odborné téma

3. Docházka - možné dvě absence

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. Routine lab analysers

2. Gram staining

3. Spectrometry

4. AAS

5. Electrophoresis

6. Osmosis and diffusion

7. Chromatography

8. Flow cytometry

9. Immunoassays

10. Five types of immunoassays

11. PCR

12. Opakování

13. Projekty

14. Zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Materials provided by the tutor

- DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4241-4.

Doporučená literatura:

- LAFLEUR-BROOKS, Mirna a Danielle LAFLEUR. S. Exploring medical language: a student-directed approach. St. Louis, MO: Elsevier, 2018.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: