Jste zde

F7PBLLPI - Laboratorní praxe - imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPI Z 4 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPI je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLLPR
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Osnova praxe:

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří.

•Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity.

•Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity.

•Vyšetřovací algoritmy ppři diagnostice imunopatologických stavů.

•Autoimunity.

•Alergické onemocnění.

•Monitorování imunitní odpovědi při protinádorové imunoterapii.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

•BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK. Vyšetřovací metody v imunologii. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3533-7.

Doporučená literatura:

•FERENČÍK, Miroslav. Imunitní systém: informace pro každého. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1196-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: