Jste zde

F7PBLLPB - Laboratorní praxe - biochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPB Z 2 40XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLLPR
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

•Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy.

•Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků.

•Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení vybraných analytů na automatickém analyzátoru.

•Stanovení osmolality séra, moči.

•Automatizované i manuální zpracování moči a močového sedimentu.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1979-8

•RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9

•LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicínu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1414-4.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

•JABOR, Antonín. Vnitřní prostředí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: