Jste zde

F7PBKTVR - Telemedicína a virtuální realita

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKTVR KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Jiří Brada, Karel Hána, Markéta Janatová, Vít Janovský, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Cvičící:
Jiří Brada, Karel Hána, Markéta Janatová, Vít Janovský, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tematy v oblasti telemedicíny, e-health, osobních zdravotních systémů (personal health systems) a virtuální a prostředků virtuální a rozšířené reality v rozsahu níže uvedených cvičení.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních (kontrolováno docházkou a interakcí cvičících se studenty) a odevzdání kvalitní individuálně zadané práce rešeršního charakteru v rozsahu min. 10 stran textu na téma zadané a schválené garantem předmětu. Na základě této práce bude student klasifikován.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.-2. Seznámení s architekturou telemedicínského dohledového systému, aplikační varianty a moduly dohledového systému pro různé cílové skupiny.

3.-4. Laboratorní a terénní ukázka hardwarového řešení vojenské osobní monitorovací jednotky dohledového systému včetně komunikační infrastruktury.

5. Ukázka hardwarového řešení domácí mobilní monitorovací jednotky pro personal health systémy.

6. Ukázka softwarového řešení serverové části databáze klientských dat pro personál health systém.

7.-8. Ukázka aplikačního software pro správu a vizualizaci telemetrických dat. Principy fungování a konfigurace.

9.-10. Ukázka lokalizačních a identifikačních systémů pro telemedicínkský dohledový systém (RFID, GPS, GSM triangulace).

11.-12. Ukázky základních technik pro vytváření stereoskopického obrazu: stereoskopická kamera a počítačové 3D modelování.

13.-14. Ukázka aplikací rozšířené a virtuální reality v lékařství a to jak ve výuce a tréninku tak v oblasti diagnostické a terapeutické.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] STŘEDA, L., HÁNA, K.: eHealth a telemedicína. Praha, 2016. ISBN: 978-80-247-5764-3

Doporučená literatura:

[1] SCHWARZ, Daniel, DUŠEK, Ladislav Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů, Masarykova univerzita v Brně, 2005, ISBN 80-210-3924-8

[2] DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K.; VENTRUBA, P. Integration of Telemedicine Activities in the Czech Republic. In Information Technology, Innovations '07. IEEE. Dubai: UAE University, 2008. s. 611-615. ISBN: 978-1-4244-1841-1

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Předmět byl podpořen projektem IP2020 "Materiální zajištění předmětů zejména v oborech Bc. ICTM a nově akreditovaných programů Bc. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví a Mgr. Biomedicínská a klinické informatika", materiály viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/granty-projekty

Inovace předmětu byla podpořena projektem IP2023: "Podpora praktické výuky a samostatných prací studentů v oblasti telemedicíny se zaměřením na telerehabilitaci". Viz https://www.fbmi.cvut.cz/ip .