Jste zde

F7PBKPND - Prezentační nástroje a dovednosti

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPND KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Krajča
Přednášející:
Tomáš Krajča
Cvičící:
Tomáš Krajča
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je připravit studenty na prezentování výsledků jejich práce v průběhu studia i po něm. Studenti se naučí správně používat nástroje pro přípravu různých druhů prezentací a získají dovednosti pro úspěšné prezentování, oživení prezentace, určení typologie účastníků a přizpůsobení prezentace.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet udělený na základě splněné docházky a plnění průběžných a závěrečného úkolu. Hodnocení závěrečného úkolu bude složeno z hodnocení vyučujícího a ostatních studentů (jako odezva publika na prezentaci).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Příprava efektivní a cílené prezentace. Správná struktura prezentace. Nejčastější chyby a jak jim předejít.

2.Verbální projev: slovník, stavba vět, rychlost a dynamika projevu.

3.Neverbální projev: vhodná gesta, mimika, postoj a pohyb v prostoru, volba oděvu.

4.Oživení prezentace. Jak zaujmou a nenudit. Jak dodržet čas prezentace.

5.Typologie účastníků. Určení cílové skupiny. Oční kontakt.

6.Diskuze. Dotazy a námitky, jak si s nimi poradit.

7.Nástrahy a výhody virtuální prezentace (telekonference, videokonference).

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Prezentační nástroje: powerpoint, flipchart, letáčky, atd.

2.Kreativní využití powerpointu (animace, videa), tvorba grafů.

3.Prezentační nástroje: LaTeX, online nástroje.

4.Nácvik zátěžových situací při prezentaci (improvizace, náročné téma, nepříjemné otázky).

5.Videotrénink vlastní prezentace.

6.Rozbor videotréninku a zpětná vazba.

7.Klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]HRKAL, Marek.: Odprezentuj (Průvodce přípravou prezentace). BizBooks, 2018, ISBN: 978-80-265-0810-6

[2]HOSPODÁŘOVÁ, Ivana.: Prezentační dovednosti. Alfa, 2007, ISBN: 80-903962-9-6

[3]HIERHOLD, Emil.: Rétorika a prezentace. Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2423-2

Doporučená literatura:

[1]NÖLLKE Matthias: Trénink slovní sebeobrany. Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3517-7

[2]ŠPAČEK Ladislav: Úspěšný obchodní zástupce. Fragment, 2014. ISBN: 978-80-253-2196-6

[3]LEWIS David: Tajná řeč těla. Bondy, 2010. ISBN: 978-80-904471-7-2

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: