Jste zde

F7PBFOATP - Odborná anglická terminologie (pokročilí)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOATP Z 3 2C česky
Garant předmětu:
Jitka Mariňáková
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková, Eva Maxová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozvinutí a upevnění používání anglického jazyka s důrazem na jeho mluvenou formu se zaměřením na obor fyzioterapii. Studenti by si měli osvojit specifický slovník spojený s jejich zaměřením a získat jistotu při běžné anglické konverzaci. Témata seminářů mají fluidní charakter.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: dosažení hodnoty váženého součtu.

Požadavky na studenty: vážený součet hodnocení aktivity v hodinách, domácích úkolů, prezentace na zvolené téma a dalších činností.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Introduction, collecting students’ interests and fine tuning of the course.

3.–4. týden Assesment and evaluation.

5.–6. týden Neurological examination.

7.–9. týden Cardiopulmonary assesment.

10.–11. týden Therapeutic exercise.

12.–14. týden Modalities.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/ces-2017-hyundai-creates-exoskeleton-to-offer-mobility-to-disabled-a3433211.html.

http://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1319459&page_number=2.

https://www.cnbc.com/2017/05/11/from-coding-to-cancer-how-ai-is-changing-medicine.html.

•HUANG, Haibo, B., Dong SUN, James K. MILLS a Shuk Han CHENG. Robotic Cell Injection System With Position and Force Control: Toward Automatic Batch Biomanipulation. IEEE Transactions on Robotics, 2009, 25(3): 727-737. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4814682&isnumber=5068831.

http://www.economist.com/node/21556234.

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/18/official-guidance-robot-ethics-british-standards-institute.

Doporučená literatura:

http://robohub.org/the-legal-issues-of-robotics/.

https://www.slideshare.net/MikePinelisPhD/140804-25-most-interesting-medical-mems-sensors.

https://www.wired.com/story/companion-robots-are-here/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: