Jste zde

F7PBFMPTF - Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFMPTF ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Svoboda
Cvičící:
Tomáš Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vyšetřovacími metodami, které jsou v současné době využívány v rehabilitační medicíně s cílem dosáhnout tak přesnějšího a kvalitativnějšího diagnostického procesu, který následně umožní cílenou terapii. I když diagnostika onemocnění je především záležitostí lékařů, musí i fyzioterapeut umět vyhodnotit získané výsledky a na jejich základě zvolit vhodné terapeutického postupy, případně lékaři navrhnout jejich indikaci. Tuto schopnost mu umožní tento předmět.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti fyziky a biomechaniky v rozsahu umožňující zvládnout podstatu jednotlivých diagnostických metod.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Elektrofyziologie – elektromyografie, polyelektromyografie.

3.–4. týden Sonografií a elektromyografií navigovaná nitrosvalová aplikace botulotoxinu u fokální spastické parézy.

5.–6. týden Využití diagnostického ultrazvuku při postižení pohybového aparátu, zejména ve sportovní medicíně, nejčastější diagnózy.

7.–8. týden Diferenciální diagnostika vertebrogenních onemocnění s využitím přístrojové diagnostiky, systém „reg flags".

9.–10. týden Principy a technické prostředky interakce s virtuální realitou. Využití vizuální zpětné vazby v terapii pacientů s poruchou rovnováhy.

11.–12. týden Kinematická analýza pohybu u pacientů s motorickým deficitem. Diagnostika s využitím stabilometerie a plantografie.

13.–14. týden Experimentální metody – 3D kinematická analýza, analýza chůze.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JANURA, Miroslav a František ZAHÁLKA. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 210 s. ISBN 978-80-244-0930-6.

•HRAZDÍRA, Luboš. Možnosti 3D ultrazvukového vyšetřování a prostorových rekonstrukcí pohybového aparátu. Brno: PAiDO, 2009, 88 s. ISBN 80-7315-070-0.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, 2016, 168 s. ISBN 978-80-7492-219-0.

•KROBOT, Alois a Barbora KOLÁŘOVÁ. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 82 s. ISBN 978-80-2442-762-1.

Doporučená literatura:

•LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram ZS_2022_2312.52 KB