Jste zde

F7PBBTEL - Teoretická elektrotechnika

31.1.2024 - V letním semestru 2023/2024 je naplánováno 10 cvičení v počítačové učebně B-435 a 4 cvičení v laboratoři A-11 (11.-14. týden), kde bude probíhat měření vybraných zapojení probraných na cvičení. Při tvorbě rozvrhu je potřebné se zapsat jak na cvičení v PC učebně B-435, tak na laboratorní měření v místnosti A-11. V každém týdnu bude probíhat pouze cvičení nebo laboratorní měření.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBTEL Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBBTEL je podmínkou pro zápis na předmět F7PBBEO.
Garant předmětu:
Jan Uhlíř
Přednášející:
Jan Uhlíř
Cvičící:
Tomáš Dřížďal, Pavel Máša, Marek Novák
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět uvádí do základních vědomostí v elektrotechnice. Vytváří předpoklad pro informovanou práci s elektrickým zařízením. Obsahové zaměření: Elektrický proud, vedení proudu, stejnosměrné a střídavé proudy. Elektrické obvody odporové a reaktanční. Výkon elektrického proudu, tepelné účinky. Rozvod elektrické energie. Spojování elektrických systémů. Vstupní odpor a impedance, napětí naprázdno, vnitřní odpor a impedance zdroje, vzájemné zatěžování zdroje a spotřebiče, impedanční přizpůsobení. Vlastnosti obvodů v časové a frekvenční oblasti. Přechodný děj ve stejnosměrném obvodu, frekvenční charakteristika reaktančního obvodu. Elektrický proud v polovodiči, typy vodivosti, vytvoření polovodičového přechodu, jeho vlastnosti v propustném a nepropustném směru. Bipolární tranzistor - tranzistorový jev, princip činnosti v elementárním obvodu. Unipolární tranzistor. Unipolární tranzistory s komplementárním typem vodivosti (CMOS). Elektromagnetické jevy (indukce, magnetizace, silové působení). Elektromagnetická vlna, šíření, rušení, elektromagnetická kompatibilita. Magneticky měkké a magneticky tvrdé materiály. Konstrukce transformátorů a jejich vlastnosti. Magnetický záznam a reprodukce signálů. Principy elektromotorů.

Požadavky:

Veškeré požadavky na zápočet a zkoušku jsou k dispozici na www stránce https://moodle-vyuka.cvut.cz/mod/forum/view.php?id=307242.

Osnova přednášek:

1.Elektrický proud, stejnosměrné a střídavé proudy.

2.Electrické obvody zahrnující RLC.

3.Výkon elektrického proudu, tepelné účinky elektrického proudu. Distribuce elektrické energie. Propojování elektrických systémů.

4.Vstupní odpor a impedance, napětí naprázdno, vnitřní odpor a impedance zdroje, vzájemné přizpůsobení zdroje a elektrického spotřebiče, impedanční přizpůsobení.

5.Vlastnosti obvodů v časové a frekvenční oblasti. Přechodový děj ve stejnosměrných obvodech, frekvenční charakteristiky LC obvodů.

6.Elektrický proud v polovodičích, typy vpdivosti, vytvoření polovodičového přechodu, vlastnosti v propustném a nepropustném směru.

7.Bipolární tranzistor - tranzistorový jev, základní princip činnosti v obvodech. Unipolární tranzistor.

8.Unipolární tranzistors s komplementárními vodivostmi (CMOS).

9.Electromagnetické účinky (indukce, megnetizace, silové účinky).

10.Electromagnetická vlna, rozptyl, interference, electromagnetická kompatibilita.

11.Měkké a tvrdé magnetické materiály

12.Konstrukce a parametry transformátoru.

13.Magnetický záznam a reprodukce signálů.

14.Principy elektromotorů.

Osnova cvičení:

1.Seminář - výpočetní úloha - stejnosměrné obvody

2.Seminář - výpočetní úloha - stejnosměrné obvody

3.Seminář - výpočetní úloha - stejnosměrné obvody

4.Seminář - výpočetní úloha - stejnosměrné obvody

5.Seminář - výpočetní úloha - harmonický ustálený stav

6.Seminář - výpočetní úloha - harmonický ustálený stav

7.Seminář - výpočetní úloha - harmonický ustálený stav

8.Seminář - výpočetní úloha - harmonický ustálený stav

9.Seminář - výpočetní úloha - obvodové rovnice

10.Seminář - výpočetní úloha - obvodové rovnice

11.Laboratorní úloha 1

12.Laboratorní úloha 2

13.Laboratorní úloha 3

14.Laboratorní úloha 4

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] J. Uhlíř: Elektrotechnika pro informatiky, Vydavatelství ČVUT Praha, 2008

[2] P. Neumann, J. Uhlíř: Elektronické obvody a funkční bloky 1, Vydavatelství ČVUT Praha 2005, vydání 2. přepracované 279 s., ISBN 80-01-03281-7

[3] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek: Elektrické obvody 1, Vydavatelství ČVUT Praha 2005, vydání 1. 289 s. ISBN 80-01-03299-X

[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek: Základy teorie elektrických obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, vydání 2., 134 s., ISBN 80-01-02993-X

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: