Jste zde

F7PBBPPM2 - Práce s programovými prostředky (Matlab) II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPPM2 KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Cvičící:
Christiane Malá, Michal Reimer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím a jazykem Matlab a se základními toolboxy. Předmět navazuje na Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Studenti se naučí vytvářet funkce a skripty v jazyku Matlab, seznámí se s datovými strukturami a s prací s daty a jejich zobrazením, se základními toolboxy a s tvorbou uživatelských rozhraních.

Požadavky:

Základní znalost tvorby skriptů v Matlabu – absolvovaný předmět Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Studenti budou průběžně plnit domácí úkoly (povinnost vypracovat alespoň 3 DÚ), za které můžou získat až 40 bodů. V půlce a na konci semestru bude zápočtový test každý za 30 bodů. Účast na cvičení je povinná, jsou tolerovány max. 3 omluvené absence. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vytvoření zápočtového programu. Známka se určí dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu a opakování (matice, podmíněné příkazy, cykly, funkce, grafy)

2. Opakování (matice, podmíněné příkazy, cykly, funkce, grafy)

3. Pole, struktury, buňky, tabulky

4. Symbolická toolbox, soustava rovnic, symbolická derivace

5. Pokročilá vizualizace dat - 2D grafy

6. 3D grafy a 3D grafika

7. Objektově orientované programování v Matlabu, třídy, handle

8. Zápočtový test 1

9. Tvorba uživatelského rozhraní 1 – události, ovládací prvky

10. Tvorba uživatelského rozhraní 1 – události, ovládací prvky

11. Zpracování signálu, interpolace, hledání minima/maxima, sada nástrojů pro zpracování signálu

12. Zpracování signálu, interpolace, hledání minima/maxima, sada nástrojů pro zpracování signálu

13. Zpracování obrazů - Sada nástrojů pro zpracování obrazu

14. Zápočtový test 2

Cíle studia:

Pokročilá znalost tvorby skriptů v Matlabu, znalosti využití Matlabu pro matematiku, zpracování signálu, obrazu a tvorby uživatelských rozhraní.

Studijní materiály:

[1] HAMPEL, David, Jitka JANOVÁ a Lenka VISKOTOVÁ. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-543-5.

[2] CHAPMAN, Stephen J. Matlab programming for engineers. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-111-57671-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní - odkaz: