Jste zde

F7PBBKT - Komunikační technologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBKT Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Tomáš Funda, Karel Hána, Markéta Janatová, Tomáš Veselý, Martin Vítězník
Cvičící:
Aneta Buchtelová, Tomáš Funda, Karel Hána, Markéta Janatová, Kateřina Pilátová, Tomáš Veselý, Martin Vítězník
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Význam a praktické příklady nasazení informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Historie, základní struktura a rozdělení počítačů, motherboard, sběrnice, BIOS, autotest, procesor, operační paměť, klasické a SSD pevné disky, paměťové karty, zvukové karty, grafické karty, monitory, klávesnice, myši, tiskárny a skenery, univerzální vstupně výstupní porty (USB, USB-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, HDMI, S/PDIF), RS232 jako virtuální COM port a jeho použití v praxi, modemy, nejčastější sběrnice pro připojování periferií v mikroprocesorových systémech (IIC, SPI), nejčastější sběrnice pro komunikaci přístrojů a systémů ve zdravotnictví, standardizace, operační systémy, mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování a přenos dat, rozhraní Bluetooth, NFC, počítačové sítě, LAN, WAN, vrstvový referenční model OSI, základní technické prostředky LAN (Ethernet, WiFi a jejich praktická realizace), Internet - prohlížeče, používané standardy a jazyky, úvod do architektury TCP/IP, protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, DNS, DHCP, VPN.

Požadavky:

Žádné vstupní znalosti a dovednosti nejsou požadovány.

Osnova přednášek:

1.-2. Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. Význam a praktické příklady nasazení informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Historie, základní struktura a rozdělení počítačů.

3.-4. Motherboard, sběrnice, BIOS, autotest, procesor, operační paměť, klasické a SSD pevné disky, paměťové karty, zvukové karty, grafické karty, monitory, klávesnice, myši, tiskárny a skenery.

5.-6. Univerzální vstupně výstupní porty (USB, USB-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, HDMI, S/PDIF), RS232 jako virtuální COM port a jeho použití v praxi, modemy. Nejčastější sběrnice pro připojování periferií v mikroprocesorových systémech (IIC, SPI), nejčastější sběrnice pro komunikaci přístrojů a systémů ve zdravotnictví, standardizace.

7.-8. Operační systémy. Mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování a přenos dat. Rozhraní Bluetooth, NFC.

9.-10. Počítačové sítě, LAN, WAN, vrstvový referenční model OSI, základní technické prostředky LAN (Ethernet, WiFi a jejich praktická realizace). Internet - prohlížeče, používané standardy a jazyky.

11.-12. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače.

13.-14. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, DNS, DHCP, VPN.

Osnova cvičení:

1.-4. Fyzické představení jednotlivých komponent PC, sestavení a oživení PC, instalace operačního systému.

5.-8. Síťová konfigurace PC, připojení PC k Internetu, připojování a konfigurace síťových periferií pomocí rozhraní typu Ethernet.

9.-12. Připojování a konfigurace síťových periferií pomocí rozhraní typu WiFi, Bluetooth, připojování a konfigurace chytrých mobilních telefonů a bezdrátových periferií.

13.-14. Zápočtový test s vyhodnocením, zápis zápočtu.

Cíle studia:

Student pochopí základní principy funkce osobních počítačů, jejich periferií a komunikačních rozhraní. Bude umět nakonfigurovat síťové rozhraní a nakonfigurovat a připojit periferii typu jednoduššího zdravotnického přístroje s drátovým nebo bezdrátovým rozhraním.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]White, R.: Jak fungují počítače. Softpress, Praha 2003, ISBN 80-86497-48-8

[2]Kurose, J., Ross, K.: Počítačové sítě. Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-3825-0

[3]White, R.: How Computers Work: The Evolution of Technology, 10th Edition. Que Publishing 2014, ISBN 978-0789749840

[4]Kurose, J., Ross, K.: Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). Pearson 2016, ISBN 978-0133594140

Doporučená literatura:

[1]Brookshear, G.: Informatika. Computer Press, Brno 2013, ISBN 978-80-251-3805-2

[2]Brookshear, G.: Computer Science: An Overview, 13th editon. Pearson 2018, ISBN 978-0134875460

[3]J. Chábera, J. Dannhoferová, J. Lapáček, P. Simr, K. Sýkorová: ECDL Průvodce přípravou na testy. Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-251-3144-2

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: 

Inovace předmětu byla podpořena projektem IP2021: "Inovace cvičení předmětu Komunikační technologie a zavedení metod distanční výuky cvičení". Viz https://www.fbmi.cvut.cz/ip .

Inovace předmětu byla podpořena projektem IP2023: "Podpora praktické výuky a samostatných prací studentů v oblasti telemedicíny se zaměřením na telerehabilitaci". Viz https://www.fbmi.cvut.cz/ip .