Jste zde

F7DCTLM1 - Telemetrie v bezpečnostních oborech

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTLM1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení znalostí a získání praktického přehledu o moderních prostředcích pro dálkové monitorování a řízení technických a biologických systémů a procesů s důrazem na medicínské, civilní a obranné aplikace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška

Požadavky na studenta: zpracování námětového úkolu se zaměřením na využití telemetrie v souladu s potřebami některé ze složek IZS.

Osnova přednášek:

Technické a infrastrukturní varianty řešení měřicího a přenosového řetězce.

Přehled senzorů a převodníků fyzikálních veličin, principy tvarování a filtrace signálů, digitalizace signálů.

Metody kódování, šifrování, serializace a komprese signálů.

Přehled vlastností jednotlivých technologií pro dálkový přenos signálů a dat – metalický spoj, optický spoj, přenos signálů po Internetu, dostupné RF technologie (Bluetooth, WiFi, ZigBee, ANT, GSM, mikrovlnné spoje a další), principy satelitní navigace, GPS tracking.

Senzorové sítě BAN. Praktické ukázky užití telemedicínských aplikací – homecare systémy, telemonitoring EKG, krevního tlaku, fyzické aktivity a glykemie.

Systémy pro monitorování fyziologického stavu sportovců, vojáků a příslušníků integrovaného záchranného systému.

Úvod do metod automatické analýzy signálů, vizualizace a podpory rozhodování v telemetrických systémech.

Přehled současných providerů telemetrie ve světě i u nás.

Přenosové standardy.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení znalostí a získání praktického přehledu o moderních prostředcích pro dálkové monitorování a řízení technických a biologických systémů a procesů s důrazem na medicínské, civilní a obranné aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

BARCULO, Diana a Julia DANIELS. Telemetry: research, technology and applications. New York: Nova Science Publishers, c2009. ISBN 978-16-069-2509-6.

LATIFI, Rifat, Ronald POROPATICH a George J. HADEED. Telemedicine for trauma, emergencies, and disaster management. Boston: Artech House, c2011. ISBN 978-16-078-3997-2.

SWAMI, Ananthram. Wireless sensor networks: signal processing and communications perspectives. Hoboken, NJ: J. Wiley, c2007. ISBN 978-0-470-03557-3.

Doporučená literatura:

CERNY, M. a M. PENHAKER. Biotelemetry. IFMBE Proceedings. Springer Berlin Heidelberg. 2008, 20:405-408.

EL HASSANI, A. Hajam et al. eHealth and Remote Monitoring. InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0734-7.

GRASCHEW, Georgi et al. Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions. InTech, 2011. ISBN 978-953-307-161-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: