Jste zde

F7DCEB1 - Energetická bezpečnost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCEB1 ZK 15P česky
Garant předmětu:
Zdenek Müller
Přednášející:
Zdenek Müller, Josef Tlustý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je osvětlit energetickou bezpečnost Evropy včetně České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového a zároveň určit postavení České republiky v rámci této problematiky. Energetická bezpečnost státu a potřeba zajištění optimálních zahraničních zdrojů energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. Z tohoto důvodu je předmět zaměřen na problematiku zajišťování dodávek ropy a plynu, jakožto nejvýznamnější složky surovinové politiky vůbec. V předmětu je ukázáno, že státy dovážející energetické suroviny se obávají energetické závislosti, a naopak státy vyvážející energetické suroviny tuto závislost vítají, neboť výrazně posiluje jejich postavení v mezinárodní politice a na mezinárodních trzích. Energetický nátlak, tj. nátlak pomocí snižování či zastavení těžby a prodeje energetických surovin či zvýšení jejich ceny, se stává běžným politickým nástrojem zdrojových zemí. Pro prohloubení této problematiky jsou v předmětu uvedeny významní producenti těchto komodit, významní spotřebitelé, způsoby těžby, námořní cesty, terminály, produktovody. Pozornost bude zaměřena na distribuci v Evropě a diversifikaci dodávek do ČR. Uvádí se i legislativní rámec pro nouzové zásoby energetických produktů v různých státech. Dále předmět mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Pozornost bude věnována také problematice rozsáhlých poruch (blackoutů) přenosových systémů, klasickým i obnovitelným zdrojům elektrické energie a výhledu do budoucnosti z hlediska energetického mixu (obnovitelné zdroje, plyn, jaderná energetika).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní znalosti o ropě, plynu a elektřině z hlediska bezpečného zásobování státu s ohledem na spolehlivost, ekologii a ekonomii.

Osnova přednášek:

Energetická bezpečnost z pohledu WEC, IEA, soběstačnost, spolehlivost, udržitelnost, dostupnost, e-trilema.

Energetická bezpečnost: odlišné motivy – bezpečnostní, ekonomický, ekologický, politický.

Ropa, tři zlomové technologie těžby, produkce, konzumenti, krize, ropovody, lodní doprava, zásobování v ČR.

Plyn, typy těžby, produkce, konzumenti, plynovody, lodní doprava, uložiště, zásobování v ČR.

Elektroenergetika, přenosové sítě, klasické a obnovitelné zdroje, blackout, pokročilé energetické systémy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je osvětlit energetickou bezpečnost Evropy včetně České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového a zároveň určit postavení České republiky v rámci této problematiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HRUBÝ, Zdeněk a Libor LUKÁŠEK. Energetická bezpečnost České republiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024629742.

DEARS, Donn. The Looming Energy Crisis: Are Blackouts Inevitable? Sea Hill Press 2020, ISBN 978-09815119-9-3.

DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ, ed. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. ISBN 978-80-210-4440-1.

MAULE, Petr. Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky: úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2015. ISBN 978-80-906281-0-6.

ŠMÍD, Tomáš. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5351-9.

ČERŇAN, Martin, Zdeněk MÜLLER, Josef TLUSTÝ a Jiří HALAŠKA. Methodology of electricity supplying of critical infrastructure in crisis situations . 21st ISC EPE, Prague: 2020. ISBN 978-1-7281-9479-0.

WAISOVÁ, Šárka. Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 9788073801489.

JIRUŠEK Martin a Tomáš VLČEK. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises, Brno: Masarykova univerzita, 2015, ISBN 978-80-210-8048-5.

LOWE, P. World EnergyTrilemma Index 2020, WEC and Oliver Wyman Dostupné z: www.worldenergy.org.

GRAFIUS, D. R., VARGA, L., JUDE, S. Infrastructure Interdependencies: Opportunities from Complexity. Journal of Infrastructure Systems. V(I):26. ISSN 1943-555X.

KOVÁCS, Pál, SZCZERSKI, Krzysztof et all.: Energy security of the V4 countries, How do energy relations change in Europe, The Kosciuszko Institute 2011. ISBN 978-83-931093-2-6.

Doporučená literatura:

HALAŠKA, Jiří, Josef TLUSTÝ a Tomáš HOLEC. Možnosti řešení následků plošného výpadku elektrické energie na regionální úrovni. In: Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VI. Praha: CTU in Prague, 2018, 113-135. ISBN 978-80-01-06418-4.

MÁSLO, Karel. Řízení a stabilita elektrizační soustavy. [Praha]: Asociace energetických manažerů, 2013. ISBN 978-80-260-4461-1.

TLUSTÝ, Josef. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04940-2.

EUROPEAN COMMISSION-ENERGY: Energy security, Infrastructure , Oil, gas and coal, Nuclear energy, Research, technology and innovation. Dostupné z: https://ec.europa.eu/energy/topics_en.

ENTSO-E: Research, Development & Innovation Roadmap 2020–2030,

Dostupné z: https://www.entsoe.eu/publications/research-and-development.

ENTSOG: 2050 ROADMAP FOR GAS GRIDS, Dostupné z: https://entsog.eu.

The U. S. Energy Information Administration (EIA), Dostupné z: https://www.eia.gov/.

SMIL, Václav. Energy and Civilization: A History , The MIT Press, 2018. ISBN 978-0262536165.

KESTER, Johannes. The Politics of Energy Security: Critical Security Studies, New Materialism and Governmentality (Routledge Explorations in Energy Studies). Publisher: Routledge 2018. ISBN 9781138037472.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: