Jste zde

F7DCAT1 - Asistivní technologie v ochraně obyvatel a pro podporu řešení mimořádných událostí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCAT1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Patrik Kutílek
Přednášející:
Patrik Kutílek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit principy a využití asistivních technologií v ochraně obyvatel a řešení mimořádných událostí. Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních asistivních technologií v oblasti tvorby podpůrných a dohledových systémů pro osoby a týmy osob se specifickými potřebami a požadavky v rámci ochrany obyvatel a řešení mimořádných událostí. Součástí předmětu bude také úvod do využití asistivních technologií pro zdravotní a sociální péči. Bude uveden přehled aktuálních typů technologií a řešení v oblasti asistivních technologií, kompenzačních pomůcek, podpůrných pomůcek. V předmětu jsou představeny systémy pro kompenzaci smyslových potíží a podporu smyslového vnímání. Představeny jsou mechanické a elektronické technologie pro podporu, diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu, typy MoCap systémů. Důležitou součástí je také představení typů senzorů a pohonných podsystémů asistivních pomůcek. Součástí je představení technologiíí a využití metod biofeedbacku. Jsou představeny možnosti využití počítačových nástrojů pro zvýšení informovanosti a zodpovědnosti uživatele asistivních pomůcek. Student se také seznámí s architekturou dohledových systémů a využití technologie v roli společníka či rádce. V předmětu jsou představeny technologie rozhraní mozek – počítač (BCI, brain-gate systém), principy a omezení. Další výhledy do budoucnosti, např. principy funkce některých produktů nahrazujících smysly. Standardy, doporučení a předpisy pro vývoj technologií používaných jako asistivní prostředky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní znalosti o asistivních technologiích, konstrukcích, návrzích a uplatnění v praxi.

Osnova přednášek:

Základní inženýrské pojmy z oblasti asistivních prostředků, přehled konstrukčních typů a aplikací asistivních pomůcek v ochraně obyvatel a pro podporu řešení mimořádných událostí.

Úvod do mechanických a elektronických technologií podsystémů asistivních pomůcek.

Asistivní technologie jako kompenzační pomůcky a podpůrné pomůcky v zdravotní a sociální péči. Podpora, diagnostika a rehabilitace pohybového aparátu, typy MoCap systémů.

Systémy pro kompenzaci smyslových potíží a podporu smyslového vnímání, technologie rozhraní mozek – počítač (BCI, brain-gate systém), principy a omezení, biofeedback.

Architektura dohledových systémů a využití technologie v roli společníka či rádce. Standardy, doporučení a předpisy pro vývoj technologií používaných jako asistivní prostředky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit principy a využití asistivních technologií v ochraně obyvatel a řešení mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

COOK, M. Albert a Janice Miller POLGAR. Assistive Technologies: Principles and Practice. Mosby, 2015. ISBN 9780323096317.

CARROZZA, Chiara Maria, Silvestro MICERA a Jose L. PONS. Wearable Robotics: Challenges and Trends. Proceedings of the 4th International Symposium on Wearable Robotics, WeRob2018, October 16-20, 2018, Pisa, Italy (Biosystems & Biorobotics). Springer, Biosystems& Biorobotics series, 2018. ISBN 978-3030018863.

STŘEDA, Leoš a Jan BEER. Telemedicína a koronavirus. Praha: AFP global, 2020. Věda v pohybu. ISBN 978-80-7604-042-7.

Doporučená literatura:

KELLY, Alonzo. Mobile Robotics: Mathematics, Models, and Methods. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1107031159.

TOMANDL, Jan a Irena ŠESTÁKOVÁ. Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05644-8.

ANDERSON, L. Wayne a Joshua M. WIENER. „The Impact of Assistive Technologies on Formal and Informal Home Care“. The Gerontologist. 55(3):422–433. doi:10.1093/geront/gnt165. PMID 24379018. ISSN 0016-9013.

BARRUÉ, C. Personalization and Shared Autonomy in Assistive Technologies. Ph. Thesis. Universitat Politècnica de Catalunya. 2012.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: