Jste zde

F7PMFRM - Metodologie výzkumné práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFRM Z 2 1P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•TUCKMAN, Bruce W. a Brian E. HARPER. Conducting educational research. 6th ed. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. ISBN 978-1-4422-0964-0.

•MISHRA, Shanti B. and Shanti ALOK. Handbook of Research Methodology, Educreation, 2017. ISBN 978-1-5457-0340-3.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus: průvodce budoucích Ph.D. Praha: Professional Publishing, c2004. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Poznámka:

výuka probíhá v aj

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: