Jste zde

F7PMFPBML - Patofyziologie bolesti a možnosti její léčby

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPBML KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Sandra Marková
Cvičící:
Sandra Marková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Do předmětu je zahrnuta látka navazující na probíranou fyziologii, anatomii a kineziologii člověka, základy patologie a patofyziologie člověka. Předmět se dále zabývá farmakologií bolesti zejména mechanismy účinků opioidních a neopioidních analgetik a lokálních anestetik.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní.

Požadavky na studenty: zvládnutí přednášené problematiky v rozsahu požadavků k ústní zkoušce v souladu s náplní jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Historie a obecné aspekty bolesti. Nocicepce, její buněčné a molekulární mechanismy.

3.–4. týden Transmise bolesti, úloha talamu. Vrátková teorie. Patofyziologie bolesti.

5.–6. týden Farmakologie bolesti. Neopioidní analegitika, opioidní analgetika, lokální anestetika, adjuvantní léčiva v terapii bolesti. Placebo efekt. Invazivní techniky v léčbě bolesti, neuromodulace.

7.–8. týden Diagnostika bolesti. Vyšetřování osob, metody hodnocení bolesti.

9.–10. týden Typy bolesti a jejich charakteristika. Akutní bolest, chronická bolest, neuropatická bolest, viscerální bolest, fantomová bolest aj. Psychosomatický aspekt v léčbě bolesti.

11.–12. týden Bolesti pohybového aparátu, jejich charakteristika a metody eliminace.

13.–14. týden Základní léčebné techniky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Základy klinického vyšetření u pacienta s akutní a chronickou bolestí.

3.–4. týden Nociceptivní a neuropatická bolest – vyšetření, možnosti terapeutického ovlivnění.

5.–6. týden Myofasciální bolestivý syndrom krční a bederní páteře, techniky a ovlivnění.

7.–8. týden Spoušťové body (triggerpointy), techniky a ovlivnění I.

9.–10. týden Spoušťové body (triggerpointy), techniky a ovlivnění II.

11.–12. týden Mobilizační techniky, periaplikační kombinace manuálních technik a fyzikální léčby – dynamická myofasciální terapie.

13.–14. týden Repetitorium a závěrečný test.

Cíle studia:

Předmět je orientován na mechanismy vzniku bolesti, na typy bolesti a metodologii její léčby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet: učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7.

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9.

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4.

•HAKL, Marek. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2902-5.

Doporučená literatura:

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK, ed. Bolest: monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012. ISBN 978-80-8732-302-1.

•CHOU R. In the clinic. Low back pain. Ann Intern Med. 2014 Jun 3;160(11):ITC6-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: