Jste zde

F7PMFPBML - Patofyziologie bolesti a možnosti její léčby

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPBML KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Miroslav Tichý
Přednášející:
Miroslav Tichý
Cvičící:
Miroslav Tichý
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na učební látku probranou v předmětech anatomie, fyziologie, kineziologie a na znalosti z oblasti patologie a patofyziologie pohybového aparátu, soustředí se především na způsoby léčby bolesti, které jsou v kompetenci fyzioterapeuta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkušební test

Požadavky na studenty: zvládnutí přednesené látky, které bude ověřené zkušebním testem a účast na cvičeních, povolena 1 absence ze závažných důvodů. Více absencí bude řešeno individuálně s garantem předmětu.

Osnova přednášek:

1. Kompetence lékaře a fyzioterapeuta v diagnostice a léčbě bolesti.

2. Somatická a viscerální část těla, nervový systém a jeho dělení, podstata vertebroviscerálních a

viscerovertebrálních vztahů, přenesená bolest.

3. Nervová tkáň, neuron, glie, membránový potenciál, synapse, mediátory s účastí v řízení hybnosti.

4. Míšní nerv, area radicularis et nervina, receptory a efektory kloubu a kosterního svalu.

5. Zpětná a dopředná vazba, typy nervových reflexů.

6. Vrátková teorie bolesti, vedení bolesti, interpretace bolesti na jednotlivých úrovních CNS.

6. Imunita a její účast v nocicepci. Senzitizace.

7. Psychogenní a organická bolest z pohledu klinické praxe.

Osnova cvičení:

1. Propojení viscerální a somatické části těla v oblasti páteře.

2. Fyziologická hybnost obratlů a končetinových kloubů.

3. Projevy dysfunkcí vnitřních orgánů a vnitřního prostřední v pohybovém aparátu.

4. Spoušťové body a jejich řetězení, nalezení primárního místa potíží.

5. Bolest při poškození vaziva a možnosti její léčby.

6. Diferenciální diagnostika bolesti v různých oblastech pohybového aparátu.

7. Kazuistiky z klinické praxe, přístupy lékaře, nelékaře, vztah s rodinou pacienta.

Cíle studia:

Předmět je orientován na mechanismy vzniku bolesti, na typy bolesti a metodologii její léčby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet: učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7.

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9.

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4.

•HAKL, Marek. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2902-5.

Doporučená literatura:

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK, ed. Bolest: monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012. ISBN 978-80-8732-302-1.

•CHOU R. In the clinic. Low back pain. Ann Intern Med. 2014 Jun 3;160(11):ITC6-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024326.95 KB