Jste zde

F7PMFNER - Neurorehabilitace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFNER KZ 2 1P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARRETT, A.M., Neurorehabilitation: Five new things. Neurol Clin Pract. 2013 Dec; 3(6): 484–492.

•HOSKOVCOVÁ, Martina a Ota GÁL. Rehabilitace a spasticita. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana, Edvard EHLER a Robert JECH. Spasticita a její léčba. Praha: Maxdorf, 2012. 117-212. Jessenius. ISBN 978-80-7345-302-2.

•GRACIES, J.M. et al. Five-step clinical assessment in spastic paresis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2010, 46(3):411-421. ISSN 1973-9087.

•ŘÍHA, M., DVOŘÁKOVÁ, P. Léčba fokální spastické parézy po získaném poškození mozku – zkušenosti z rehabilitačního pracoviště. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015, 22(3):140-143. ISSN 1211-2658.

Doporučená literatura:

•ŘÍHA, M., DVOŘÁKOVÁ, P. Goal Attainment Scaling (GAS) – metoda hodnocení efektu terapie u pacientů s fokální spastickou parézou. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015, 22(3):144-147. ISSN 1211-2658.

Poznámka:

výuka probíhá v aj

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: