Jste zde

F7PMFMDTE3 - Mechanická diagnostika a terapie III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFMDTE3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Mechanická diagnostika a terapie II. (F7PMFMDTE2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti si upevní schopnost diferenciálně diagnostikovat a fixovat nejčastější příčiny bolestí páteře a periferních kloubů a naučí se stanovit a/symptomatické projevy mechanických, či strukturálních poškození periferních kloubů a páteře. Výstupem předmětu je schopnost diagnostiky a cílené účinné terapie ne/mechanických příčin bolestí pohybového aparátu s využitím léčebné tělesné výchovy podle směrové preference a manuálních technik (mobilizace, progrese sil a tlaků).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, prokázání znalostí předmětu a praktická schopnost práce s pacientem.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Spolupráce s pacientem, efektivní strategie pro komunikaci s pacientem, jeho motivace k terapii, spolupráce s lékařem.

2. týden Opakování kliniky charakteristických znaků syndromů dle mechanické diagnostiky a terapie u páteře (opakování MDT I, II).

3. týden Specifikace znaků k rozlišení mechanické příčiny u bederní páteře a sakroilliakálního skloubení.

4. týden Vyšetření sakroilloakálního skloubení dle Cyriaxe a Lasletta.

5. týden Klinika charakteristických znaků syndromů dle MDT pro periferní klouby.

6. týden Využití progrese sil a tlaků u diagnostiky a terapie periferních kloubů.

7. týden Rozpoznání důležitých faktorů k určení správné mechanické diagnózy u periferních kloubů.

8. týden Diferenciální diagnostika u mechanicky nereagujícího radikulárního syndromu (MNR) a derangementu.

9. týden Diferenciální diagnostika u mechanicky nereagujícího radikulárního syndromu (MNR) a fixovaného nervového kořene.

10. týden Diferenciace irelevantních a relevantních deformit v rámci mechanické diagnozy (skolióza, skoliotické držení, antalgická deformita).

11. týden Problémy s vyšetřením a terapie s využitím manuálních technik pro oblast páteře, a periferních kloubů.

12. týden Využití alternativních statických a dynamických pozic v terapii MDT.

13. týden Věda a výzkum v rámci MDT.

14. týden Shrnutí konceptu – opakování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, určení mechanických diagnóz pro páteř.

2. týden Vyšetření ve dvojicích včetně diagnózy, postupu terapie a demonstrace předem dané manuální techniky pro páteř.

3. týden Zdokonalení se v manuálních technikách pro krční a hrudní páteř.

4. týden Zdokonalení manuálních technik pro bederní páteř a SI skloubení.

5. týden Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, určení mechanických diagnóz pro periferní klouby.

6. týden Vyšetření ve dvojicích včetně diagnozy, postupu terapie a demonstrace předem dané manuální techniky pro periferní klouby.

7. týden Praktické hodnocení vyšetřovacích spisů, diskuze a brainstorming, diferenciální diagnostika dle anamnestických údajů a symptomů pro mechanicky nereagující radikulopatie, derangement, spinální a formainální stenózu, listézu, fixovaný nervový kořen.

8. týden Upevnění znalostí o diferenciální diagnostice mechanicky nereagující radikulopatie, derangement, spinální stenózu, listézu, fixovaný nervový kořen – praktické hodnocení spisů, kazuistik a videí.

9. týden Problematika pojmů „mechanicky nereagující derangement, entrapment, irreverzibilní derangement“.

10. týden Speciální testy jako doplněk MDT.

11. týden Využití alternativních statických a dynamických pozic v terapii MDT.

12. týden Shrnutí konceptu – řešení problematických otázek ve skupinách.

13. týden Demonstrace pacienta.

14. týden Samostatná praktická mechanická diagnostika a terapie na pacientovi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření vědomostí a dovedností v návaznosti na předměty Mechanická diagnostika a terapie I a II o diagnostické a terapeutické postupy pro periferní klouby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NOVÁKOVÁ, Eva. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. 2001. ISBN 80-238-7047-5.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-866-4504-5.

•KOLSKI, Melissa C. a Annie O'CONNOR. A world of hurt: a guide to classifying pain. St. Louis, MO: Thomas Land Publishers Incorporated, 2015. ISBN 978-0985372910.

•MCKENZIE, Robin and Craig KUBEY: 7 steps to a pain free life. How to rapidly relieve Back and Neck Pain using the McKenzie method. Penguin Group Publisher, 2000. ISBN 0-525.945601

Doporučená literatura:

•DONELSON, Ronald. Odhalení záhady: cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-904693-3-4.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-1-0.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-2-7.

•MCKENZIE, Robin, Grant WATSON a Robert LINDSAY. Léčíme si koleno sami. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-904693-4-1.

•McKenzie časopis. Praha: The McKenzie Institute Czech Republic, 2006. ISSN 1802-274X.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: