Jste zde

F7PMFMDTE2 - Mechanická diagnostika a terapie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFMDTE2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMFMDTE2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMFMDTE1
Úspěšné absolvování předmětu F7PMFMDTE2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMFMDTE3.
Garant předmětu:
Martina Lopotová
Přednášející:
Martina Lopotová, Eva Nováková
Cvičící:
Martina Lopotová, Eva Nováková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka navazuje na předmět Mechanická diagnostika a terapie I a rozšiřuje znalosti studentů o další specifické postupy a principy. Cílem je schopnost studentů tyto principy a postupy aplikovat do přesné diagnostiky a následné cílené terapie. Student se naučí zachytit symptomatickou příčinu bolestí a bude ji umět odlišit od nemechanických bolestí pohybového systému s důrazem na oblast krční, hrudní a region hlavy.

Požadavky:

Požadavky na studenta pro získání zápočtu: 1

100% účast na přednáškách i cvičeních, samostatné zpracování vyšetření a návrhu terapie, průběžná práce a aktivita na cvičeních a plnění všech domácích úkolů

Zkouška: písemný test s úspěšností nad 80%. (A: 25, B: 24, C: 23, D: 22, E: 20, F: 19 a méně)

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Opakování základních principů a pojmů (derangement, dysfunkční syndrom, posturální syndrom a jejich charakteristika), princip diagnostiky pomocí opakovaných pohybů.

2. týden Charakteristika pohybového vzoru pro dysfunkci a derangement.

3. týden Popis jednotlivých terapeutických a autoterapeutických přístupů dle směrové preference dp extenze, flexe, lateroflexe, rotace, v odlehčení, s přetlakem a mobilizací.

4. týden Posturální korekce sedu, stoje, lehu, opakování biomechaniky meziobratlového disku.

5. týden Terapie dysfunkčního syndromu dle směrové preference do extenze, flexe a lateroflexe.

6. týden Diferenciální diagnostika fixovaného nervového kořene, dysfunkčního syndromu, spinální stenózy a mechanicky nereagujícího radikulárního syndromu.

7. týden Testování podle GordonWaddella.

8. týden Prevence recidiv, kontraindikace.

9. týden Charakteristika nejčastějších problémů diagnostiky a terapie.

10. týden Shrnutí předmětu, opakování, řešení dosavadních problémů v diagnostice a terapii (FAQ).

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Anamnéza pro krk a hrudní páteř – sběr dat a interpretace pro krk a hrudní páteř v rámci MDT.

2. týden Terapie mechanické a nemechanické bolesti v oblasti krční a hrudní páteře, diferenciální diagnostika.

3. týden Nácvik jednotlivých terapeutických a autoterapeutických přístupů dle směrové preference dp extenze, flexe, lateroflexe, rotace, v odlehčení, s přetlakem a mobilizací.

4. týden Mechanické síly a tlaky využivané v diagnostice a terapii pro krční a hrudní páteř.

5. týden Postupy pro posturální korekci sedu, stoje a lehu.

6. týden Terapie dysfunkčního syndromu dle směrové preference do extenze, flexe a lateroflexe – práce ve dvojicích.

7. týden Retrakce, progrese sil a tlaků, mobilizační techniky pro krční páteř.

8. týden Testování podle GordonWaddella.

9. týden Demonstrace pacienta.

10. týden Praktické vyšetření opakovaných testů pohybů, význam klinická interpretace nálezů.

Cíle studia:

Výuka navazuje na předmět Mechanická diagnostika a terapie I a rozšiřuje znalosti studentů o další specifické postupy a principy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NOVÁKOVÁ, Eva. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. 2001. ISBN 80-238-7047-5.

•Materiály dostupné na: www.mckenzie.cz

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

•MCKENZIE, Robin. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy. Waikanae: Spinal Publications 1981: 164. ISBN 0473000644.

•MCKENZIE, Robin. The Human Extremities. Mechanical diagnosis and therapy. Waikanae: Spinal Publications 2002. ISBN 0958364702.

Doporučená literatura:

•DONELSON, Ronald. Odhalení záhady: cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-904693-3-4.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-1-0.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-2-7.

•MCKENZIE, Robin, Grant WATSON a Robert LINDSAY. Léčíme si koleno sami. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-904693-4-1.

•McKenzie časopis. Praha: The McKenzie Institute Czech Republic, 2006. ISSN 1802-274X.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram výuky LS 202419.55 KB