Jste zde

F7PMFMDTE1 - Mechanická diagnostika a terapie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFMDTE1 Z,ZK 4 1P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMFMDTE1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMFMDTE2.
Garant předmětu:
Michal Říha
Přednášející:
Dita Hamouzová, Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková
Cvičící:
Dita Hamouzová, Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem výuky je tvorba cíleného terapeutického plánu s využitím pohybů dle směrové preference. Cílem předmětu Mechanická diagnostika a terapie I je naučit studenta zachytit symptomatickou příčinu bolestí a umět ji odlišit od nemechanických bolestí pohybového systému s akcentem na oblast dolní částí zad.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

písemný test, průběžná práce a aktivita na cvičeních a plnění všech domácích úkolů

Požadavky na studenty:

zápočet: 100% účast na přednáškách i cvičení

zkouška písemný test s úspěšností více, než 80%., A: 25, B: 24, C: 23, D: 22, E: 21, F: 20 (80%) a méně

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do předmětu, historie mechanické diagnostiky a terapie.

2. týden Derangement, dysfunkční a posturální syndrom – charakteristika, definice, diagnostika, terapie.

3. týden Derangement, dysfunkční a posturální syndrom – diagnostika, principy terapie.

4. týden Agravační faktory pro vznik mechanického poškození pohybového aparátu.

5. týden Anamnéza a její interperetace v pojetí mechanické diagnostiky a terapie.

6. týden Red Flags a nemechanické zdroje bolesti.

7. týden Centralizace a periferizace symptomů.

8. týden Kazuistiky a analýzy anamnéz

9. týden Diferenciální diagnostika bolesti v dolní části zad.

10. týden Mechanické síly a tlaky využivané v diagnostice a terapii pro bederní páteř.

11. týden Terapie mechanické a nemechanické bolesti v oblasti dolní částí zad.

12. týden Psychologické faktory bolesti.

13. týden Vyšetření opakovaných testů pohybů, význam klinické interpretace nálezů.

14. týden Výzkum MDT v rámci evidence based medicine.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Anamnéza.

2. týden Identifikace zdrojů bolestí ve smyslu mechanické a nemechanické příčiny.

3. týden Identifikace a nácvik zachycení agravačních faktorů z anamnézy a pohybového chování pacienta.

4. týden Vyšetření opakovaných pohybů a jejich klinická interpretace na živém modelu.

5. týden Progrese sil a tlaků, mobilizace bederní páteře do extenze.

6. týden Korekce lateroposunu bederní páteře vstoje.

7. týden Mobilizační techniky pro bederní páteř.

8. týden Objasnění pojmů randomizovaná kontrolní studie, reliabilita, validita, kappa value, senzitivita, specificita.

9. týden Diskuze o kohortových studiích, randomizovaných, systematických rešerších, metaanalýzách.

10. týden Jak nezaujatě analyzovat a kriticky číst výzkum.

11. týden Diskuze o aktuálnímu výzkumu ohledně MDT v rámci evidence based medicine.

12. týden Demonstrace pacienta.

13. týden Praktická samostatná práce s pacientem.

14. týden Prezentace kazuistik, individuální argumentace návrhu terapie.

Cíle studia:

Cílem výuky je plynule navázat na znalosti biomechaniky, vyšetřovacích postupů a diferenciální diagnostiky, prohloubit diferenciálně diagnostické znalosti s ohledem na mechanické příčiny bolestí pohybového aparátu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NOVÁKOVÁ, Eva. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. 2001. ISBN 80-238-7047-5.

•Materiály dostupné na: www.mckenzie.cz

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

•MCKENZIE, Robin. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy. Waikanae: Spinal Publications 1981: 164. ISBN 0473000644.

•MCKENZIE, Robin. The Human Extremities. Mechanical diagnosis and therapy. Waikanae: Spinal Publications 2002. ISBN 0958364702.

Doporučená literatura:

•DONELSON, Ronald. Odhalení záhady: cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-904693-3-4.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-1-0.

•MCKENZIE, Robin. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 2., přeprac. vyd. Praha: McKenzie Institute Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-904693-2-7.

•MCKENZIE, Robin, Grant WATSON a Robert LINDSAY. Léčíme si koleno sami. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-904693-4-1.

•McKenzie časopis. Praha: The McKenzie Institute Czech Republic, 2006. ISSN 1802-274X.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: