Jste zde

F7PMFLYM - Lymfodrenáže (manuální, přístrojové)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFLYM Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Dita Hamouzová
Cvičící:
Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podrobně seznámit studenty s anatomii, fyziologii lymfatického systému a na základě znalostí přesně aplikovat přístrojovou a manuální lymfodrenáž. Cvičení jsou zaměřená na teoretické i praktické procvičení manuálních technik využitých v lymfologii- diagnostických i terapeutických hmatů v přesné posloupnosti při manuální lymfodrenáži celého těla.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s vyučujícím. Další podmínkou je prezentace zpracována v Power Pointu a závěrečný opakovací test. Ke splnění zápočtu je nutná 70% úspěšnost testu.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá praktickou formou, kdy student prakticky předvede lymfodrenáž určité části těla. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.-2. Úvod do lymfologie. Základní anatomie lymfatického systému. Mízní cévy. Hlavní mízní kmeny. Lymfatické cévy a uzliny krku a horních končetin.

3.-4. Lymfatické cévy a uzliny krku a dolních končetin. Lymfatická drenáž mléčné žlázy a hrudníku

5.-6. Fyziologie lymfatiského systému. Imunitní systém. Krevní elementy. Mechanismus edému, lymfedémy-diagnostika.

7.-8. Angiologie. Kůže. Žilní a lymfatické edémy (příčiny)

9.-10. Manuální lymfodrenáž u různých chorob. Lipedém. Obezita

11.-12. Thermoterapie, elektroterapie při manuální lymfodrenáži

13.-14. Přístrojová lymfodrenáž. Volné téma

Osnova cvičení:

1.-2. Praktické procvičení základních hmatů při manuální lymfodrenáži. Bazální ošetření krku (zepředu)

3.-4. Praktické procvičení-sestava hmatu pro dolní končetiny

5.-6. Praktické procvičení-sestava hmatu pro horní končetiny, krku (zezadu)

7.-8. Praktické procvičení-sestava hmatu pro trup

9.-10. Praktické procvičení-sestava hmatu pro ošetření hlavy.

Zvláštní terapeutické hmaty. Antifibrotické hmaty (edémové).

11.-12. Dechová terapie. Bandážování. Lymfotaping – terapeutické využití tejpování v lymfologii.

13.-14. Přístrojová lymfodrenáž. Opakování. Procvičování s ukázkami pacientů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně seznámit posluchače s anatomií, fyziologií i patofyziologií lymfatického systému a na základě znalostí přesně aplikovat přístrojovou a manuální lymfodrenáž.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Lymfa: míza. V Olomouci: Poznání, 2006. ISBN 80-86606-42-2.

•WITTLINGER, Hildegard. Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera: praktický průvodce. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4084-3.

•KOBROVÁ, Jitka a Robert VÁLKA. Lymfotaping: terapeutické využití tejpování v lymfologii. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0182-5.

Doporučená literatura:

•FÖLDI, Mihály a Etelka FÖLDI, ed. Lymfologie. Přeložil Jan SARLON. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4300-4.

•TESAŘ, Vlastimil. Lymfatické masáže: manuální lymfodrenáž celého těla. Praha: Grada, 2015. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-5456-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023356.57 KB