Jste zde

F7PMFKRS - Komponenty robotických systémů

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKRS KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V první části probíhá analýza vybraných robotických systémů na funkční bloky, těžiště předmětu spočívá v získání znalostí o těchto blocích, jejich vlastnostech a metodách řízení. Zde je předmět koncipován jako přehledový se širším zaměřením. Závěrečná část je věnována možnostem integrace do technologicky vyspělejšího celku.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: kombinovaná.

Požadavky na studenty: zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Robotika jako obor, definice robota, struktura řízení, dělení dle kritérií, stručná historie.

2. týden Kinematika a topologie robotů, angluární, scara a portálový robot, využití v medicínských aplikacích.

3. týden Transformace souřadných systémů, odvození homogenní transformace.

4. týden Elektrické pohony v robotice, základní funkční principy, způsoby řízení a regulace.

5. týden Možnosti řízení polohy, rychlosti a momentu, synchronizace více os, elektronická vačka.

6. týden Denavit-Hartenbergova transformace, příklady řešení přímé úlohy.

7. týden Orientace tělesa v prostoru.

8. týden Zajímavosti z průmyslové robotiky, roboty pro manipulaci s preparáty, roboty pro čisté prostředí.

9. týden Modulární robotika, převodovky, lineární osy.

10. týden Efektory a technologické hlavice, uchopování vzorků.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Bezpečnostní komponenty robotických systémů a managment rizik (zadání semestrálních prací).

3.–4. týden Příklady využití homogenní transformace.

5.–6. týden Elektrické pohony asistivních technologií, praktické příklady.

7.–8. týden Senzorické komponenty robotických systémů

9.–10. týden Prezentace semestrálních prací a vyhodnocení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je předání základních znalostí v oblasti technických věd souvisejících s robotikou a vytvořit tak základní kompetence studentů pro úspěšné absolvování předmětu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MUŽÍK, Jan, ed. Aplikace biomedicínského inženýrství v rehabilitačním lékařství: sborník konference Pokroky v biomedicínském inženýrství 2013. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05453-6.

•KOLÁŘOVÁ, Barbora, Jiří STACHO, Martina JIRÁČKOVÁ, Petr KONEČNÝ a Lucie NAVRÁTILOVÁ. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci. 2., přepracované a doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5403-0.

•ŠOLC, František a Luděk ŽALUD. Robotika. Brno: FEKT VUT, 2002, 61 s.

•SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-248-1522-0.

Doporučená literatura:

http://www.fm.tul.cz/esf0247/index.php?page=rob&pom=zro.

•youtube.com – Standford university – Introduction to Robotics (CS223A), prof. Oussama Khatib.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=65CC0384A1798ADF.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: